Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

Redakcja Portalu
2013-07-31
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)
Przed wyjazdem do krajów Unii Europejskiej (UE) lub EFTA (Szwajcaria, Norwegia, Islandia, Liechtenstein) zabierz ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Dzięki EKUZ będziesz mógł skorzystać ze świadczeń zdrowotnych niezbędnych z przyczyn medycznych udzielanych w sytuacjach niespodziewanych podczas pobytu na terytorium innego państwa UE/EFTA. Od 1 lipca br. karta EKUZ obowiązuje również w Chorwacji. Zachęcamy również do zapoznania się z innymi ważnymi informacjami, o których warto pamiętać przy planowaniu letniego wypoczynku - przypominają o nich 33 instytucje biorące udział we wspólnej akcji Przed wakacjami - co warto wiedzieć?

W celu uzyskania EKUZ należy:

 • udać się do siedziby oddziału wojewódzkiego NFZ;
 • złożyć wypełniony i osobiście podpisany wniosek o wydanie karty EKUZ, który można otrzymać na miejscu w NFZ lub pobrać ze strony internetowej;
 • wniosek o EKUZ można również złożyć w NFZ osobiście, wysłać go tradycyjną pocztą, mailem lub faksem lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej;
 • EKUZ można odebrać osobiście lub wskazać we wniosku adres, pod który ma zostać wysłana karta;
 • EKUZ jest wydawana z reguły w dniu złożenia wniosku (natomiast w okresie wzmożonych wyjazdów zagranicznych należy się liczyć z koniecznością oczekiwania w kolejce);
 • EKUZ jest bezpłatna;
 • do wypełnienia wniosku i/lub odebrania EKUZ można upoważnić pisemnie osobę trzecią. Upoważnienie jest przydatne szczególnie w sytuacji, gdy ważność EKUZ mija przed planowanym powrotem do kraju, a osoba przebywająca za granicą jest nadal ubezpieczona w NFZ.

Ważne informacje:

Dla osób wyjeżdżających turystycznie karta EKUZ wydawana jest na podstawie danych zawartych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych (CWU), bez konieczności przedkładania dodatkowych dokumentów.
W przypadku uzasadnionej wątpliwości co do sytuacji ubezpieczeniowej osoby wnioskującej o EKUZ, oddział NFZ jest uprawniony do żądania aktualnych dokumentów potwierdzających ubezpieczenie, którymi są np. RMUA, legitymacja ubezpieczeniowa, zaświadczenie od pracodawcy, zgłoszenie do ubezpieczenia, potwierdzenie opłacenia składki .
Jeśli wniosek o EKUZ jest wysyłany do NFZ tradycyjną pocztą, zaleca się dołączenie aktualnego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie, tak aby wątpliwość co do statusu ubezpieczenia w CWU nie spowodowała wydłużenia czasu oczekiwania na EKUZ.

Świadczenia w ramach EKUZ

O tym, jakie świadczenia zostaną nam udzielone na podstawie karty EKUZ decyduje lekarz biorąc pod uwagę przewidywaną długość pobytu pacjenta w danym państwie członkowskim UE/EFTA, jego stan zdrowia oraz charakter świadczeń. EKUZ uprawnia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w placówkach, które działają w ramach powszechnych systemów ochrony zdrowia. Należy pamiętać o tym, że w większości państw członkowskich UE/EFTA obowiązuje też system współpłacenia przez pacjenta, a więc pokrywania części kosztów leczenia z własnych środków finansowych. Na przykład w Czechach obowiązuje współpłacenie za uzyskane świadczenia medyczne, pobyt w szpitalu, wezwanie lekarza do domu i wydanie leku refundowanego przepisanego na receptę. Aby uniknąć obciążenia tymi kosztami wskazane jest wykupienie dodatkowego prywatnego ubezpieczenia.

Każde niezbędne leczenie, które jest możliwe jedynie w wyspecjalizowanych placówkach medycznych lub z udziałem wyspecjalizowanego personelu lub sprzętu, zasadniczo musi być przedmiotem wcześniejszego porozumienia pomiędzy ubezpieczonym a placówką gwarantującą leczenie. Taka procedura ma na celu zapewnienie dostępności leczenia podczas pobytu ubezpieczonego w państwie członkowskim UE/EFTA innym niż właściwe państwo członkowskie lub państwo miejsca zamieszkania.
Jeżeli w czasie podróży istnieje potrzeba skorzystania z dializ nerek, tlenoterapii, specjalnego leczenia astmy, chemioterapii lub echokardiografii, a także w przypadku przewlekłych chorób autoimmunologicznych, przed wyjazdem należy uzgodnić udzielenie tych świadczeń z placówką służby zdrowia w miejscu planowanego pobytu.

Pamiętajmy, że podczas pobytu na terenie krajów UE/EFTA należy korzystać z placówek, które działają w ramach powszechnych systemów ochrony zdrowia. Za leczenie prywatne będziemy musieli zapłacić we własnym zakresie.

Kto ma prawo do EKUZ?

Prawo do otrzymania EKUZ mają osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ). Każda osoba ubezpieczona, także członek rodziny, otrzymuje własną kartę. Gdy za granicę wyjeżdża czteroosobowa rodzina, każdy jej członek, także dziecko, powinien zaopatrzyć się w EKUZ. Karta jest wydawana osobom wyjeżdżającym czasowo do innego państwa członkowskiego:

 • w celach turystycznych,
 • w celu odwiedzenia rodziny lub znajomych,
 • w celu podjęcia studiów,
 • pracownikom oddelegowanym do pracy za granicę przez polskiego pracodawcę na podstawie potwierdzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokumentu A1.

EKUZ nie przysługuje osobom, które przestały podlegać polskiemu ustawodawstwu, np. w związku z podjęciem pracy w innym państwie członkowskim UE/EFTA oraz osobom, których ubezpieczenie wygasło w NFZ.

Ważne!

Okres ważności karty liczony będzie od dnia złożenia wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w NFZ. Wyjeżdżając za granicę warto pamiętać również o ubezpieczeniu komercyjnym, gdyż EKUZ nie zapewnia pokrycia kosztów transportu medycznego do Polski oraz niektórych opłat za świadczenia medyczne czy ratownictwo górskie oraz kosztów współpłacenia pacjenta.

Wypoczynek bez EKUZ

W przypadku, gdy podczas pobytu tymczasowego/turystycznego na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA będziemy musieli skorzystać ze świadczeń zdrowotnych, a nie zabraliśmy ze sobą karty EKUZ mamy możliwość uzyskania Certyfikatu Tymczasowo Zastępującego EKUZ. W celu uzyskania tego dokumentu musimy skontaktować się z naszym oddziałem wojewódzkim NFZ w kraju i przesłać podpisany wniosek o wydanie EKUZ.

Źródło: www.nfz.gov.pl
drukuj poleć artykuł

Wasze komentarze:

Brak komentarzy.

Przydatne placówki

Urlop ojcowski
Staraniowy
Felietony
Nasi Partnerzy: Międzynarodowa Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki i Promocji Zdrowia Przejdź na stronę IQON
Podmiot odpowiedzialny: International Science and Health Foundation, ul. Kunickiego 10, 30-134 Kraków, tel.: (12) 633 80 57, fax.: (12) 633 80 55