9 września obchodzony jest Światowy Dzień FAS (Płodowy Zespół Alkoholowy)

Redakcja Portalu
2014-09-10
9 września obchodzony jest Światowy Dzień FAS (Płodowy Zespół Alkoholowy)
Co roku około 1 000 dzieci rodzi się w Polsce z wadami określanymi jako Zespół FAS, spowodowanymi przez alkohol wypity przez kobiety w czasie ciąży. 9 września minął rok od inauguracji przez Związek Browary Polskie kampanii informacyjnej na rzecz edukacji całego społeczeństwa, z naciskiem na kobiety spodziewające się dziecka, w obszarze zagrożeń związanych z konsumpcją alkoholu w czasie ciąży. W ciągu roku, wspólnie z Parlamentarną Grupą Kobiet, środowiskiem medycznym i organizacjami pozarządowymi, zwiększono rozpoznawalność hasła „W ciąży nie piję alkoholu”.

„W ciąży nie piję alkoholu” – ostrzeżenie zdrowotne branży piwowarskiej

Decyzją największych producentów piwa w Polsce zrzeszonych w Związku Pracodawców Browary Polskie, w 2013 roku, na konferencji objętej patronatem Parlamentarnej Grupy Kobiet, zakomunikowano wprowadzenie znaku „W ciąży nie piję alkoholu". Kolejne oznaczenie odpowiedzialnościowe branży piwowarskiej, obok znanych już konsumentom piktogramów „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu" i „Alkohol. Tylko dla pełnoletnich", pojawia się od tej pory regularnie na wszystkich opakowaniach jednostkowych i zbiorczych piwa oraz na jego materiałach promocyjnych, w tym w reklamach telewizyjnych.

W celu dotarcia do jak największej liczby kobiet spodziewających się dziecka z komunikatem promującym odpowiedzialną postawę - powstrzymanie się od spożywania alkoholu przez cały okres ciąży, branża piwowarska podjęła dodatkowe działania ukierunkowane na zwiększenie rozpoznawalności charakterystycznego piktogramu. W ich konsekwencji znak „W ciąży nie piję alkoholu" umieszczony został na ponad 200 000 materiałach przekazanych do kobiet w całej Polsce. Na potrzeby tej szeroko zakrojonej dystrybucji nawiązana została współpraca ze środowiskiem lekarzy z 1 900 gabinetów ginekologicznych oraz położnych pracujących w 1 600 szkołach rodzenia.

Równolegle z pojawieniem się na opakowaniach piw, piktogram zaczął funkcjonować również wśród internautów, którzy za pomocą aplikacji, stworzonej w porozumieniu z Fundacją FAStryga (www.wciazyniepije.pl), mogli oddawać głosy poparcia dla hasła „W ciąży nie piję alkoholu". W ciągu roku od uruchomienia aplikacji, swoje poparcie wyraziło w ten sposób ponad 11 tysięcy internautów - kobiet i mężczyzn, sprzeciwiających się zarówno konsumpcji alkoholu przez kobiety ciężarne, jak i towarzyszącej takiemu zachowaniu biernej postawie otoczenia.

Niezwykle ważne jest, aby organizacje mające największy wpływ na postawy kobiet - środowisko lekarzy ginekologów, stowarzyszenia i fundacje działające w obszarze świadomego i bezpiecznego macierzyństwa, a także ustawodawca, mówili jednym głosem o zagrożeniach, jakie wiążą się ze spożywaniem alkoholu w czasie ciąży. Wyrażamy nadzieję, że nawiązany w tym obszarze dialog będzie kontynuowany, dzięki czemu wspólnie dotrzemy do jak największej liczby osób, a szczególnie kobiet spodziewających się dziecka, z komunikatem o braku bezpiecznej dawki alkoholu w ciąży - mówi Danuta Gut, dyrektor Biura Zarządu Związku Browary Polskie.

Czy kobieta w ciąży może pić alkohol? – lekarze powinni mówić jednym głosem

Równolegle z inicjatywą branży piwowarskiej polegającą na wprowadzeniu ostrzeżeń zdrowotnych na opakowania piw, prowadzone były działania ukierunkowane na wypracowanie jednego obowiązującego stanowiska eksperckiego w obszarze alkohol a ciąża. W tym też celu zespół ginekologów, składający się z uznanych autorytetów zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Ginekologicznym, opracował stanowisko dotyczące wpływu alkoholu na rozwój płodu.

Gotowe stanowisko - zawierające rzetelne i oparte na bogatym materiale źródłowym informacje dotyczące wpływu alkoholu na rozwój nienarodzonego dziecka, przekazane zostało do wiadomości całego środowiska ginekologicznego w Polsce. Dzięki temu, że materiał został przesłany do każdego polskiego ginekologa (4 000 lekarzy) - można oczekiwać, ze coraz mniej kobiet zasięgających opinii specjalisty na temat konsumpcji alkoholu w ciąży, w zależności od tego, do jakiego lekarza się uda, będzie otrzymywać różne, często sprzeczne informacje.

Istnieje wyraźna potrzeba sformułowania jasnego komunikatu o tym, że nieznana jest dawka alkoholu, którą można uznać za bezpieczną dla rozwijającego się, nienarodzonego dziecka. Doprecyzowanie tej kwestii w opinii publicznej, ale przede wszystkim w środowisku ginekologów, jest istotne dla bezpieczeństwa i komfortu kobiet ciężarnych, które - niezależnie, do jakiego lekarza ginekologa się udadzą - powinny otrzymać tę samą informację oraz rekomendację abstynencji przez cały okres ciąży. Pierwszy krok na drodze do tego celu został postawiony - opracowano materiał zawierający aktualne dane na temat zależności alkohol - rozwój płodu i przekazano go do wiadomości każdego ginekologa w Polsce - mówi profesor Romuald Dębski, jeden z autorów stanowiska eksperckiego dotyczącego FAS.

Inicjatywy Związku Pracodawców Browary Polskie, ukierunkowane na zwiększenie świadomości odnośnie zagrożeń związanych z konsumpcją alkoholu przez kobiety w ciąży, są elementem działań edukacyjnych branży piwowarskiej podejmowanych w obszarze odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu, która w przypadku kobiet spodziewających się dziecka oznacza powstrzymanie się od spożycia alkoholu przez cały okres ciąży.

***

Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie jest organizacją, która skupia największych producentów piwa w Polsce. Reprezentuje członków w relacjach z administracją rządową i samorządową, organizacjami społecznymi oraz związkami zawodowymi działającymi w przemyśle piwowarskim. W swoje zadania statutowe Związek ma także wpisane prowadzenie działalności ukierunkowanej na propagowanie odpowiedzialnej sprzedaży i konsumpcji alkoholu oraz podejmowanie i wspieranie inicjatyw edukacyjnych w tym zakresie. Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego należy do europejskiej organizacji The Brewers of Europe.

drukuj poleć artykuł

Wasze komentarze:

Brak komentarzy.

Przydatne placówki

Urlop ojcowski
Staraniowy
Felietony
Nasi Partnerzy: Międzynarodowa Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki i Promocji Zdrowia Przejdź na stronę IQON
Podmiot odpowiedzialny: International Science and Health Foundation, ul. Kunickiego 10, 30-134 Kraków, tel.: (12) 633 80 57, fax.: (12) 633 80 55