„Dni Krwi Pępowinowej”– bankowanie komórek macierzystych z krwi pępowinowej na cele publiczne

Redakcja Portalu
2011-09-30
„Dni Krwi Pępowinowej”– bankowanie  komórek macierzystych z krwi pępowinowej na cele publiczne
W wybranych szpitalach na terenie całej Polski trwają „Dni Krwi Pępowinowej” organizowane przez Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM). Kobiety rodzące w wytypowanych szpitalach w ciągu dwóch dni mają możliwość nieodpłatnego oddania oraz zdeponowania krwi pępowinowej w publicznym banku krwi pępowinowej.

W wybranych szpitalach rodzące kobiety mają możliwość nieodpłatnie oddać i zbankować krew pępowinową w banku publicznym. Pobranie jest zabiegiem nieinwazyjnym i bezbolesnym, nie zagraża zdrowiu i życiu matki czy dziecka. Zdeponowane porcje krwi będą mogły być wykorzystywane u potrzebujących chorych. Przez cały czas trwania akcji w placówce będzie dostępna konsultantka medyczna z Polskiego Banku Komórek Macierzystych, która odpowie na pytania dotyczące pobierania, przechowywania i wykorzystania komórek macierzystych w medycynie klinicznej.

„Dni Krwi Pępowinowej" to ogólnopolska akcja mająca na celu zwiększenie zasobów krwi pępowinowej w Polsce. Projekt realizowany jest przez PBKM w ramach wieloletniego programu rozwoju transplantologii POLGRAFT finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia, a koordynowanego przez Centrum Organizacyjno - Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT.

„Dni Krwi Pępowinowej" to odpowiedź na potrzeby społeczne - mówi Jakub Baran, wiceprezes PBKM - Chcemy nie tylko edukować społeczeństwo na temat możliwości wykorzystania krwi pępowinowej jako źródła cennych komórek macierzystych stosowanych w leczeniu wielu ciężkich chorób, ale przede wszystkim zwiększyć zasoby przechowywanej krwi pępowinowej i jednocześnie zwiększyć jej wykorzystanie do przeszczepień. Chcielibyśmy, aby w Polsce transplantacje z wykorzystaniem krwi pępowinowej były równie często przeprowadzane, jak w krajach Europy Zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych. PBKM, obok Instytutu Onkologii otrzymał największe fundusze z Ministerstwa Zdrowia na publiczne bankowanie krwi pępowinowej. Jest to dowód ogromnego zaufania, dzięki czemu możemy zorganizować tę akcję.

Polski Bank Komórek Macierzystych ma doświadczenie w pobieraniu i deponowaniu komórek macierzystych z krwi pępowinowej. To także jedyny rodzinny bank krwi z doświadczeniem
w wykonywaniu przeszczepień. Obecnie udało się wykonać sześć przeszczepień. Od kwietnia 2011 roku PBKM koordynuje działania stworzonego przez siebie publicznego banku krwi pępowinowej. Do tej pory udało się w nim zdeponować kilkadziesiąt porcji krwi pępowinowej.

Wiele kobiet popiera inicjatywę bankowania krwi pępowinowej i chciałoby oddać ją dla osób potrzebujących. Do tej pory taka możliwość była dostępna tylko dla kobiet rodzących w szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie. Dzięki akcji „Dni Krwi Pępowinowej" również w innych miastach Polski będzie możliwe bezpłatne zbankowanie krwi pępowinowej na potrzeby społeczne -mówi Jakub Baran z PBKM. Polski Bank Komórek Macierzystych zdecydował o przeprowadzeniu kilku akcji w wybranych szpitalach, m.in. w Gdańsku, Krakowie, Bydgoszczy, Wrocławiu oraz Łodzi. Podstawowym kryterium przy wyborze szpitali była liczba porodów, spełnione wymogi legislacyjne oraz zgoda dyrekcji wybranej placówki. „Dni Krwi Pępowinowej" zaplanowano od września do listopada 2011 roku.

O komórkach macierzystych z krwi pępowinowej

Komórki macierzyste to pierwotne, niedojrzałe i niewyspecjalizowane komórki układu krwiotwórczego. Posiadają zdolności do samoodnowy i różnicowania się, dają początek wszystkim komórkom organizmu, m.in. komórkom tkanki nerwowej, kostnej, mięśniowej i komórkom krwi. Przyjmuje się, że liczba 20-25 milionów komórek macierzystych na 1 kg masy ciała biorcy jest w stanie odtworzyć szpik utracony z powodu choroby czy też w wyniku jej leczenia (np. chemioterapią czy napromieniowaniem) i trwale zapewnić organizmowi niezbędną produkcję krwinek. Obecnie komórki macierzyste pozyskuje się również z krwi obwodowej i szpiku. Komórki macierzyste ze względu na swoje właściwości krwiotwórcze są wykorzystywane w leczeniu chorób hematologicznych, onkologicznych, metabolicznych oraz immunologicznych. Komórki macierzyste z krwi pępowinowej coraz częściej wykorzystuje się w ośrodkach transplantacyjnych zamiast komórek pochodzących ze szpiku. W USA częściej stosuje się obecnie komórki pochodzące z krwi niż ze szpiku. Z każdym rokiem rośnie liczba przeszczepień, a lekarze szukają nowych, terapeutycznych zastosowań.

Więcej informacji na stronie www.pbkm.pl, www.bezcennydar.pl

drukuj poleć artykuł

Wasze komentarze:

Brak komentarzy.

Przydatne placówki

Urlop ojcowski
Staraniowy
Felietony
Nasi Partnerzy: Międzynarodowa Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki i Promocji Zdrowia Przejdź na stronę IQON
Podmiot odpowiedzialny: International Science and Health Foundation, ul. Kunickiego 10, 30-134 Kraków, tel.: (12) 633 80 57, fax.: (12) 633 80 55