NAJLEPSZE POŁOŻNE W POLSCE PRACUJĄ WE WROCŁAWIU, NAKLE NAD NOTECIĄ I PUŁTUSKU

Redakcja Portalu
2015-01-28
NAJLEPSZE POŁOŻNE W POLSCE PRACUJĄ WE WROCŁAWIU,  NAKLE NAD NOTECIĄ I PUŁTUSKU
Profesjonalizm, opanowanie, służenie pomocą, gdy jest to potrzebne. Z drugiej strony delikatność, Profesjonalizm, opanowanie, służenie pomocą, gdy jest to potrzebne. Z drugiej strony delikatność, wyrozumiałość to cechy najlepszej położnej w Polsce – Położnej na medal wg uzasadnienia jednej wyrozumiałość to cechy najlepszej położnej w Polsce – Położnej na medal wg uzasadnienia jednej z decydentek konkursu. z decydentek konkursu.

Zakończyła się I edycja kampanii społecznej zorganizowanej przez Akademię Malucha Alantan, pod patronatem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, Polskiego Towarzystwa Położnych, Fundacji Rodzić po Ludzku oraz portalu edukacjapacjenta.pl. Celem kampanii był wzrost świadomości położnych nowoczesnych standardów opieki okołoporodowej i podniesienie standardów pracy w zgodzie z przyjętymi wymaganiami środowiska i oczekiwaniami pacjentów oraz uświadomienie roli położnej, jej kompetencji i odpowiedzialności w oparciu o przyjęte standardy pracy jaką na co dzień wykonuje.

Położnictwo na przestrzeni ostatnich lat zmieniło swoje oblicze, a wraz z nim zmieniło się społeczne widzenie porodu i opieki okołoporodowej. Odradzająca się idea traktowania ciąży i porodu jako fizjologicznego procesu - wchodząca w program prokreacji ekologicznej - spowodowała konieczność wprowadzenia zmian w systemieopieki nad kobietą, matką i dzieckiem z uwzględnieniem standardów opieki okołoporodowej. Obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 września 2012 roku w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresiefizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz.U. z 2012 r. poz. 1100) nakłada na położną realizację określonych zadań podczas sprawowania opieki nad ciężarną, w tym edukację przedporodową uwzględniającą praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, karmienia piersią, pielęgnowania noworodka i rodzicielstwa.

Stosowanie standardów przez położną w okresie porodu fizjologicznego obejmuje m.in.: monitorowanie stanu rodzącej, wsparcie kobiety w wyborze i zastosowaniu technik oddechowych i relaksacyjnych, niefarmakologicznych metod łagodzenia bólu, pozycji, które uznaje za najwygodniejsze. Umożliwienie dziecku - bezpośrednio po porodzie - nieprzerwany i co najmniej dwugodzinny kontakt z matką „skóra do skóry". W kolejnych godzinach pomoc i edukacja w zakresie prawidłowego karmienia piersią oraz tworzenie warunków do prawidłowej laktacji. Takie postępowanie powoduje, że rodząca staje się ważną, a przede wszystkim świadomą całego procesu osobą. W wyniku dokonujących się zmian w opiece okołoporodowej oraz przemiany kulturowej w postrzeganiu narodzin, które z wydarzenia medycznego stają się także wydarzeniem rodzinnym, niezbędnym jest zachęcanie rodzących do korzystania podczas porodu ze wsparciawybranej przez nią bliskiej osoby.W opiece nad matką i dzieckiem w środowisku domowym, położna rodzinna obejmuje opieką i edukacją kobietępomiędzy 21. a 26. tygodniem ciąży i prowadzi edukację do czasu porodu. Po porodzie realizuje nie mniej niż cztery wizyty, podczas których diagnozuje i monitoruje stan zdrowia matki i dziecka wg ustalonych kryteriów, ocenia relacje w rodzinie, wspiera w sytuacjach trudnych. Promuje karmienie piersią i rozwiązuje problemy laktacyjne oraz umacnianie w rodzicielstwie.

Położna w swojej praktyce traktuje kobietę oraz jej rodzinę z szacunkiem i na zasadach partnerskich, stara się poznać jej preferencje i potrzeby w zakresie sprawowanej opieki oraz uzyskuje każdorazowo zgodę na wykonanie realizowanych świadczeń medycznych.

Dla uzyskania dobrych relacji z kobietą niezbędna jest otwartość na współpracę i współdziałanie, empatia, cierpliwość i wyrozumiałość, które powinny stać się wyznacznikami przyjaznego położnictwa. Spokojna
i wzbudzająca zaufanie postawa położnej z pewnością pomoże kobiecie złagodzić lęk i stres związany z ciążą, porodem i połogiem i spowoduje, że narodziny dziecka staną się najważniejszym a zarazem najpiękniejszym wydarzeniem rodzinnym.

W konkursie, który został przeprowadzony w ramach kampanii na najlepszą położną w Polsce W konkursie, który został przeprowadzony w ramach kampanii na najlepszą położną w Polsce oddano 43 115 głosów, zgłoszono 705 położnych oddano 43 115 głosów, zgłoszono 705 położnych (najwięcej z województwa śląskiego, wielkopolskiego i mazowieckiego). Kryteria oceny położnej zostały przygotowane w oparciu o rekomendacje konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego. Do udziału w konkursie zgłoszono zarówno położne, które prowadzą szkoły rodzenia, jak i te które przyjmują porody czy pracują na oddziałach noworodkowych.

Najwięcej głosów, aż 9 333 otrzymała i tym samym konkurs na najlepszą położną w Polsce wygrała położna z 11-letnim stażem Pani Edyta Szumska z Wrocławia. Pracę zawodową rozpoczęła w Wojewódzkim Szpitalu im. J. Babińskiego, obecnie pracuje w Przychodni Starmed Staromiejskie Centrum Medyczne we Wrocławiu oraz jest położną środowiskową.

II miejsce zajęła położna z 35-letnim stażem pracy Pani Halina Biedroń z Nakła nad Notecią (8 368 głosów).Pracę zawodową rozpoczęła w Klinice Ginekologii i Położnictwa szpitala przy ul. Polnej w Poznaniu (obecnie Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny nr 3 Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu) u prof. Witolda Michałkiewicza. Obecnie pracuje jako położna środowiskowo-rodzinna i położna w Poradni Ginekologiczno-Położniczej Medicus w Nakle nad Notecią.

III miejsce zajęła Pani Katarzyna Adamczyk z Pułtuska (8 100 głosów), położna z 26-letnim doświadczeniem. Pracę rozpoczęła na sali porodowej Szpitala Rejonowego w Pułtusku, obecnie pracuje na Oddziale Ginekologiczo-Położniczym tego samego szpitala.

Najlepsze położne w województwach

Dolnośląskie - Edyta Szumska, Wrocław
Kujawsko-pomorskie - Halina Biedroń, Nakło nad Notecią
Lubelskie - Elżbieta Szybista, Chełm
Lubuskie - Joanna Habura, Zielona Góra
Łódzkie - Agnieszka Małolepszy, Łódź
Małopolskie - Maria Kaczmarczyk, Kraków
Mazowieckie - Katarzyna Adamczyk, Pułtusk
Opolskie - Beata Sajboth, Nysa
Podkarpackie - Danuta Dąbrowska, Przemyśl
Podlaskie - Anna Reszuta, Białystok
Pomorskie - Teresa Konkol, Kwidzyn
Śląskie - Dorota Kuca, Tychy
Świętokrzyskie - Zofia Otwinowska, Kielce
Warmińsko-mazurskie - Ewa Czajkowska, Olecko
Wielkopolskie - Izabela Okońska, Rzgów
Zachodniopomorskie - Bożena Agata Pawlak-Matujzo, Choszczno

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i zapraszamy do udziału w 2. edycji kampanii i konkursu, który startuje już 1 kwietnia 2015.

Więcej informacji o konkursie dostępnych na stronie poloznanamedal.pl.

Mamy nadzieję, że dzięki takim właśnie akcjom, polskie położnictwo dalej będzie się zmieniać.

drukuj poleć artykuł

Wasze komentarze:

Brak komentarzy.

Przydatne placówki

Urlop ojcowski
Staraniowy
Felietony
Nasi Partnerzy: Międzynarodowa Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki i Promocji Zdrowia Przejdź na stronę IQON
Podmiot odpowiedzialny: International Science and Health Foundation, ul. Kunickiego 10, 30-134 Kraków, tel.: (12) 633 80 57, fax.: (12) 633 80 55