Poznański Tydzień Rodziny

Redakcja Portalu
2014-04-16
Poznański Tydzień Rodziny
Adres: Poznań Data eventu: 15-26 maja 2014

Poznański Tydzień Rodziny- RODZINA JEST OK!

PoTyRo będzie trwał od Międzynarodowego Dnia Rodziny - 15 maja do Dnia Matki - 26 maja. W tym czasie odbędzie się w Poznaniu wiele imprez, spotkań i wydarzeń, które mają promować wartości rodzinne i pokazywać, jak dobrym pomysłem jest życie rodzinne. Szereg propozycji skierowanych jest do rodzin, aby mogły one bardziej uczestniczyć w życiu społeczno - kulturalnym miasta Poznania.

POZNAŃSKI TYDZIEŃ RODZINY jest elementem programu PRO RODZINA, przyjętego jednogłośnie przez Radę Miasta Poznania (Uchwała nr Xl/597/Vi/2012, Rady Miasta Poznania, z dnia 6.11.2012.). Uchwałę rozpoczynają słowa:
1. Rada Miasta Poznania w obliczu narastającego niżu demograficznego i wyludniania się Poznania wprowadza do realizacji Program „Poznań PRO Rodzina - promocja, rozwój i ochrona rodzin wielodzietnych w Poznaniu", zwany dalej Programem.
2. Miasto Poznań wprowadza Program, mając na uwadze wysiłek, jaki rodziny wielodzietne wkładają w wychowanie następnych pokoleń mieszkańców Miasta.
Poznański Tydzień Rodziny 2014: RODZINA JEST OK! ma docierać do mieszkańców Poznania, tak przez ogłoszone konkursy (plastyczny, literacki), proponowane wydarzenia specjalistyczne (np. konferencja dla rodziców oczekujących dziecka; teatrzyk dla najmłodszych; koncert dla rodziców wysoko wielodzietnych; kawa dla mam) oraz spotkania otwarte dla wszystkich (gala otwarcia PoTyRo2014 w Galerii Handlowej M1 15.05.2014 oraz Festyn Rodzinny na Łęgach Dębińskich 25.05.2014).

PoTyRo2014 zyskało wielu partnerów medialnych, stąd można sądzić, że zainteresowanie wydarzeniem będzie szerokie.

Źródło: Gogaga
drukuj poleć artykuł

Wasze komentarze:

Brak komentarzy.

Przydatne placówki

Urlop ojcowski
Staraniowy
Felietony
Nasi Partnerzy: Międzynarodowa Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki i Promocji Zdrowia Przejdź na stronę IQON
Podmiot odpowiedzialny: International Science and Health Foundation, ul. Kunickiego 10, 30-134 Kraków, tel.: (12) 633 80 57, fax.: (12) 633 80 55