Urlop tacierzyński – ile trwa i jak go udzielać

Redakcja Portalu
2015-11-12
Urlop tacierzyński – ile trwa i jak go udzielać

Osobą uprawnioną do urlopu ojcowskiego, popularnie nazywanego urlopem tacierzyńskim, jest ojciec dziecka będący pracownikiem. Prawo do urlopu ojcowskiego przysługuje do ukończenia przez dziecko 12 miesięcy życia. W przypadku ojców adopcyjnych urlop ojcowski przysługuje do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego o przysposobieniu (natomiast nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia). W przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, prawo do urlopu ojcowskiego przysługuje nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia.

Wymiar urlopu ojcowskiego wynosi 2 tygodnie, a za jego czas przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 100% wynagrodzenia. Tydzień urlopu ojcowskiego odpowiada 7 dniom kalendarzowym, wliczając do jego wymiaru niedziele, święta i dni wolne z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. Pracownik, chcąc skorzystać z takiego urlopu, powinien złożyć u pracodawcy wniosek w terminie nie krótszym niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem korzystania z urlopu ojcowskiego.

Istotne zmiany od 2016 roku

Od 2 stycznia 2016 r. pracujący ojciec będzie miał o 1 rok więcej czasu na wykorzystanie urlopu ojcowskiego. Z urlopu ojcowskiego będzie można bowiem skorzystać do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia lub do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia. W przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia.

Całkowitą nowością jest możliwość podzielenia urlopu ojcowskiego na 2 części, ponieważ obecnie urlop ojcowski może być wykorzystany wyłącznie w całości. W wyniku nowelizacji wprowadzono jednocześnie zasadę, że żadna z części nie może być krótsza niż tydzień - co w praktyce oznacza, że pracownik będzie mógł wykorzystać urlop ojcowski w całości w wymiarze 2 kolejnych tygodni lub 2-krotnie w wymiarze 1 tygodnia. Po zmianach urlop ten nadal będzie udzielany na wniosek pracownika składany najpóźniej 7 dni przed jego rozpoczęciem.

Marek Skałkowski – ekspert INFOR PL, specjalista w zakresie prawa pracy

INFOR PL SA od 25 lat jest największym polskim dostawcą profesjonalnych informacji na temat prawa i ekonomii. Pomysłodawcą, założycielem firmy i Prezesem Zarządu INFOR PL S.A. jest Ryszard Pieńkowski. Od 2008 roku Spółka przechodzi dynamiczną transformację. Wcześniej działała pod nazwą Grupa Wydawnicza INFOR S.A. Niezmiennie zajmuję pozycję lidera w swojej branży. Odbiorcami produktów INFOR-u są właściciele firm, menadżerowie, prawnicy a także księgowi, kadrowi urzędnicy. Od wielu lat budowany jest portfel produktów papierowo-internetowych m.in. „MONITOR księgowego", „Rachunkowość Budżetowa", „Personel i Zarządzanie", „Gazeta Samorządu i Administracji", serwis księgowych infor.pl, platformy internetowe IFK, IRB, aplikacja INFORorganizer, a także bogata grupa produktów INFORLEX.pl. INFOR PL koncentruje się na dostarczaniu informacji profesjonalnej przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

Więcej informacji o INFOR PL SA można znaleźć na stronie www.holding.infor.pl

drukuj poleć artykuł

Wasze komentarze:

Brak komentarzy.

Przydatne placówki

Urlop ojcowski
Staraniowy
Felietony
Nasi Partnerzy: Międzynarodowa Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki i Promocji Zdrowia Przejdź na stronę IQON
Podmiot odpowiedzialny: International Science and Health Foundation, ul. Kunickiego 10, 30-134 Kraków, tel.: (12) 633 80 57, fax.: (12) 633 80 55