300+ na każde dziecko – sprawdź, gdzie i kiedy złożyć wniosek!

autor: Agata Cygan , 2018-07-09
300+ na każde dziecko – sprawdź, gdzie i kiedy złożyć wniosek!
Już od 1 lipca można składać wnioski o przyznanie świadczenia 300 plus na dziecko. Sprawdź, czy i tobie przysługuje wsparcie finansowe od państwa.

Na dobry start

Na początek szybkie wyjaśnienie dla tych, którzy mają nadzieję, że program 500+ uległ modyfikacji i o pomoc finansową mogą się starać także rodzice jedynaka. Obecnie na wsparcie z programu 500+ na pierwsze dziecko mogą liczyć jedynie te rodziny, których dochody nie przekraczają 800 zł miesięcznie na osobę (lub 1200 zł miesięcznie na osobę, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne). 300 zł to z kolei kwota, jakiej mogą się spodziewać rodzice ucznia i która to suma ma pomóc im w zgromadzeniu szkolnej wyprawki dla dziecka.

Mowa o programie Dobry Start, w ramach którego każdy uczeń od pierwszej klasy szkoły podstawowej do 18. roku życia ma otrzymać 300 zł na wyprawkę szkolną (w przypadku techników - do momentu ukończenia nauki w dotychczasowej szkole). Jeśli chodzi o dzieci z niepełnosprawnością, wsparcie będzie im przysługiwać aż do ukończenia 24. roku życia. Kwota 300 zł będzie wypłacana jednorazowo w danym roku szkolnym i nie będzie się wliczać do dochodu rodziny - oznacza to, że nie zapłacimy od niej podatku przy corocznym rozliczeniu.

Wnioski już od 1 lipca

Wnioski o przyznanie świadczenia na wyprawkę można składać już od 1 lipca - drogą elektroniczną oraz od 1 sierpnia - drogą tradycyjną (np. podczas osobistej wizyty w urzędzie lub za pośrednictwem poczty). Brak wystosowania wniosku do 30 listopada 2018 r. równa się utracie prawa do świadczenia za bieżący rok szkolny. Jeśli chodzi o drogę elektroniczną, rodzice mają dwie opcje:

  • system bankowości elektronicznej (banki, które zadeklarowały, że od 1 lipca 2018 r. będą gotowe na przyjmowanie wniosków to: PKO Bank Polski, Inteligo, Bank Pekao, mBank, ING Bank Śląski, Bank Millennium, Nest Bank, Alior Bank SA, Bank Pocztowy SA, Credit Agricole, Getin Noble Bank SA, Bank SGB i zrzeszone Banki Spółdzielcze);
  • portal Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - dla posiadaczy profilu zaufanego.

Wniosek ma zawierać, m.in.:
• nazwę i adres organu właściwego, który ma go rozpatrzyć;
• dane wnioskodawcy i dzieci, na które świadczenia rodzic oczekuje, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, obywatelstwo, PESEL (w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość), adres poczty elektronicznej (opcjonalnie) i numer telefonu;
• informacje o członkach rodziny przebywających poza granicami RP;
• oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły;
• oświadczenie o legitymowaniu się przez dziecko orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności - jeżeli dotyczy;
• klauzulę: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.".

Przyjmowaniem i weryfikacją wniosków zajmą się te same jednostki, które rozpatrują wnioski z programu 500+. Gmina będzie miała dwa miesiące na rozpatrzenie danego wniosku, a następnie wypłatę pieniędzy. Gdzie szukać informacji o tym, że wniosek został/nie został rozpatrzony pozytywnie? Urzędnicy będą mogli przesłać ją rodzicom e-mailem, a jeśli ci nie wyrażą na to zgody - mogą o nią pytać w punkcie, w którym składali wniosek. Warto podkreślić, że w przypadku wniosków złożonych w okresie wakacyjnym, pieniądze powinny trafić do rodziców najpóźniej do 30 września. Warto zauważyć, że przyznanie 300+ nie wymaga wydania oficjalnej decyzji administracyjnej - takiego oświadczenia wymagać będzie jedynie odmowa jego przyznania. Oznacza to, że jeśli rodzić złoży odpowiedni wniosek, pieniądze zostaną przekazane automatycznie na konto bankowe.

Kiedy nie dostaniesz 300 plus?

Pytanie, w jakiej sytuacji wniosek może zostać odrzucony, skoro zaletą 300+ ma być jego powszechność - ma przysługiwać na każde dziecko, czyli nie będą brane pod uwagę dochody rodziców. Ewentualnych problemów mogą się spodziewać rodzice:
• w separacji lub rozwiedzeni - jeśli każdy z nich złoży wniosek, pieniądze zostaną przyznane temu, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem, a jeśli opieka jest naprzemienna -sprawowana w porównywalnych i powtarzających się okresach - świadczenie zostanie podzielone na pół;
• których dziecko trafiło do pieczy zastępczej - świadczenie będzie przysługiwało obecnym opiekunom dziecka;
• których dziecko przebywa w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym i szkole wojskowej - o ile zapewniają one nieodpłatnie pełne utrzymanie, świadczenie rodzicom nie przysługuje.

W pozostałych przypadkach podstawą do wypłacenia świadczenia 300 plus będzie prawidłowe wypełnienie wniosku i złożenie go w zaleconym terminie.

---
Warto jeszcze dodać, że to rodzice zdecydują, na co dokładnie wydać pieniądze od państwa.

drukuj poleć artykuł

Serwis Ciążowy.pl ma z założenia charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny. Zamieszczone tu materiały w żadnej mierze nie zastępują profesjonalnej porady medycznej. Przed zastosowaniem się do treści medycznych znajdujących się w naszym serwisie należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.

Wasze komentarze:

Brak komentarzy.

Najpopularniejsze artykuły

Urlop ojcowski
Staraniowy

Przydatne placówki

Felietony
Nasi Partnerzy: Międzynarodowa Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki i Promocji Zdrowia Przejdź na stronę IQON
Podmiot odpowiedzialny: International Science and Health Foundation, ul. Kunickiego 10, 30-134 Kraków, tel.: (12) 633 80 57, fax.: (12) 633 80 55