Becikowe 2018 - zasady

autor: Agata Cygan , 2018-03-05
Becikowe 2018 - zasady
Kto może się o nie starać i co musi w tym celu zrobić? Podpowiadamy, jak otrzymać "1000 złotych na dziecko".

Tzw. becikowe to jednorazowa zapomoga przysługująca z tytułu urodzenia dziecka, na którą rodzice mogą liczyć już od 2006 roku. W międzyczasie - jak łatwo się domyślić - ustawę o finansowym wsparciu modyfikowano. Jakie zasady obowiązują obecnie?

Dla kogo?

Becikowe przysługuje rodzicom, a dokładnie jednemu z nich. Oczywiście nie chodzi o to, że o pieniądze musi się starać konkretny rodzic, ale o to, że para otrzyma wsparcie jednorazowo, nie zaś każde z partnerów z osobna. Oprócz tego, o zapomogę starać się mogą opiekunowie prawni dziecka oraz opiekunowie faktyczni, czyli osoby faktycznie opiekujące się dzieckiem, jeżeli wystąpiły z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie. Świadczenie przysługuje zarówno rodzicom polskim, jak i mieszkającym w naszym kraju cudzoziemcom, którzy posiadają np. kartę pobytu z adnotacją - dostęp do rynku pracy. Becikowe nie przysługuje jednak tym, którzy otrzymują podobne świadczenie z tytułu urodzenia dziecka za granicą.

Oczywiście bycie rodzicem to nie wszystkie warunki, jakie trzeba spełnić - kiedyś, owszem tak było, ale zgodnie z ustawą z roku 2012 finansowe wsparcie mogą otrzymać jedynie te rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza 1922 zł netto. Przy obliczeniach uwzględnia się dochód osiągnięty w ubiegłym roku rozliczeniowym i dzieli się go na liczbę członków rodziny - w tym także nowo narodzone dziecko. Kolejna ważna informacja to ta, że rodzice mogą zapomnieć o becikowym, jeśli mama nie posiada zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego, że pozostawała pod opieką medyczną już od 10. tygodnia ciąży (wystawione przez lekarza lub położną).

Ile wynosi?

Tutaj sprawa jest prosta - kwota jest jedna i nie zależy od żadnych dodatkowych warunków: wynosi 1000 zł na jedno dziecko. Co to oznacza? Rodzice bliźniaków mogą liczyć na 2000 zł, trojaczków na 3000 zł i tak dalej. To, że kwota becikowego od lat pozostaje niezmienna, może jednak nieco dziwić. Od 2006 roku minęło już ponad 10 lat - w tym czasie pensje rosły, a i wydatki szybowały w górę. Becikowe jak stało, tak stoi...

Becikowe jest kwotą zwolnioną od podatku - także za złożenie wniosku o zapomogę nie jest pobierana żadna opłata. Na decyzję o przyznaniu pieniędzy poczekamy do 30 dni od momentu dostarczenia wszelkich niezbędnych dokumentów, o których mowa poniżej. Ile poczekamy na pieniądze? Muszą trafić na nasze konto maksymalnie do ostatniego dnia miesiąca, w którym złożyliśmy wniosek - o ile został on złożony do 10. dnia danego miesiąca. Jeśli nastąpiło to później - otrzymamy becikowe do końca następnego miesiąca. Oczywiście pieniądze mogą też zostać przesłane pocztą lub wypłacone w kasie urzędu - zależnie od naszych preferencji.

Jak się o nie starać?

Nawet, jeśli spełniamy warunki konieczne do otrzymania becikowego, nie dostaniemy zapomogi z tzw. automatu. By otrzymać pieniądze, konieczne jest złożenie wniosku - mamy na to czas aż do 12 miesięcy po urodzeniu dziecka (w przypadku rodziców adopcyjnych lub opiekunów prawnych - do 12 miesięcy od momentu objęcia opieki nad dzieckiem). Co ważne, zanim udamy się do swojego urzędu (musi to być urząd zajmujący się wypłatą świadczeń rodzinnych w danej gminie, np. wydział spraw społecznych w urzędzie gminy/miasta czy miejscowy ośrodek pomocy społecznej) pamiętajmy, że dziecko musi mieć już nadany numer PESEL. Wnioski o becikowe można składać także drogą elektroniczną, ale do tego jest konieczny uwierzytelniony podpis elektroniczny.

W przypadku, kiedy o becikowe starają się biologiczni rodzice dziecka, do wniosku dołączyć należy następujące dokumenty:

 

  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka;
  • kserokopie dowodów osobistych rodziców;
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające pozostawanie matki pod opieką medyczną od 10. tygodnia ciąży do dnia porodu, o którym mowa powyżej;
  • oświadczenie, że nie odebrano wcześniej becikowego na dane dziecko;
  • dokumenty z urzędu skarbowego, potwierdzające wysokość dochodów za ubiegły rok;
  • oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Dodatkowe dokumenty zależą od sytuacji prawnej/finansowej danej rodziny. Mogą to być np.:

 

  • oświadczenia członków rodziny, którzy rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
  • oświadczenie lub zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy lub oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych;
  • zaświadczenie komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wysokości wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych;
  • odpis wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem.

 

drukuj poleć artykuł

Serwis Ciążowy.pl ma z założenia charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny. Zamieszczone tu materiały w żadnej mierze nie zastępują profesjonalnej porady medycznej. Przed zastosowaniem się do treści medycznych znajdujących się w naszym serwisie należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.

Wasze komentarze:

Brak komentarzy.

Najpopularniejsze artykuły

Urlop ojcowski
Staraniowy

Przydatne placówki

Felietony
Nasi Partnerzy: Międzynarodowa Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki i Promocji Zdrowia Przejdź na stronę IQON
Podmiot odpowiedzialny: International Science and Health Foundation, ul. Kunickiego 10, 30-134 Kraków, tel.: (12) 633 80 57, fax.: (12) 633 80 55