Konkurs! Książka jest dobra na wszystko!

autor: Redakcja Portalu , 2014-09-15
Konkurs! Książka jest dobra na wszystko!
Zatopienie się w lekturze to jeden z najlepszych sposobów na oderwanie się od rzeczywistości, nabranie zdrowego dystansu, codzienny odpoczynek od problemów i zmianę perspektywy. A Twoim zdaniem – dlaczego książka jest dobra na wszystko?

Do udziału w konkursie zapraszają:

By wziąć udział w zabawie wystarczy:

  • na tablicy profilu Staraniowy.pl na portalu Facebook odpowiedzieć na pytanie pod postem konkursowym: Dlaczego, Twoim zdaniem, książka jest dobra na wszystko?

Konkurs startuje 15.09.2014 r. i kończy się z dniem 28.09. 2014 r. O wyborze Zwycięzców zadecyduje jury konkursowe. Ich imiona oraz adresy e-mailowe zostaną podane po zakończeniu zabawy na podstronie konkursowej oraz na fan page'u serwisu, a Laureatki zostaną dodatkowo poinformowane o nagrodzie drogą e-mailową.

Nagrodami w Konkursie są książki:

Z konkursu zostanie wyłonionych 5 laureatów/laureatek, z których każdy otrzyma po 2 losowo wybrane książki.

Sponsorem nagród jest Wydawnictwo Czarne - Wydawca książek z serii:
„ Bez fikcji o ..." http://czarne.com.pl/

Regulamin konkursu:

§ 1 Informacje ogólne

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Książka jest dobra na wszystko" („Konkurs") jest Portal Staraniowy.pl z siedzibą w Krakowie, ul. Kunickiego 10, 30-134 Kraków oraz Wydawnictwo Czarne.

2. Konkurs przeprowadzony zostanie na tablicy profilu Staraniowy.pl na portalu Facebook. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 15 do 26 września 2014 roku. W Konkursie mogą wziąć udział zarejestrowani użytkownicy Facebooka.

3. Z udziału w Konkursie są wykluczeni pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

4. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych wypowiedzi, będących odpowiedzią na pytanie: „Dlaczego książka jest dobra na wszystko".

5. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie Portalu Staraniowy.pl

§ 2 Terminy

1. Konkurs trwa od 15 do 26 września 2014 r. i jest prowadzony na profilu staraniowy.pl na Facebooku.

2. Konkursowe wpisy można dodawać do godz. 18:00 26 września 2014 r. Wpisy, które zostaną dodane po tym terminie, nie będą brane pod uwagę.

3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 29 września 2014 r. na łamach Portalu oraz na profilu staraniowy.pl na Facebooku.

§ 3 Zasady przeprowadzenia Konkursu

1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy zapoznać się z regulaminem Konkursu, dostępnym na stronie internetowej http://www.staraniowy.pl

2. Uczestnictwo w Konkursie następuje poprzez, polubienie profilu na Facebooku (Staraniowy.pl), a następnie napisanie odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego książka jest dobra na wszystko" w specjalnie przeznaczonym do tego wątku na profilu Portalu Staraniowy.pl. Wpis na profilu będzie równoznaczny z wzięciem udziału w Konkursie, dzięki czemu wypowiedź może zostać poddana głosowaniu jury konkursowego.

3. Wypowiedzi zostaną poddane głosowaniu jury konkursowego, składającego się z redakcji Portalu Staraniowy.pl oraz przedstawicieli sponsora nagród - Wydawnictwa Czarne.

4. Jeden Uczestnik Konkursu może zgłosić jedną odpowiedź konkursową. Wypowiedzi mogą być udzielane wyłącznie w specjalnie przeznaczonym do tego wątku na naszym profilu. Te, które zostaną umieszczone w wątkach niezwiązanych z Konkursem, nie będą brane pod uwagę. Wypowiedzi niezwiązane tematycznie z Konkursem również nie będą brane pod uwagę i mogą zostać usunięte przez moderatora profilu.

5. Wypowiedzi zgłoszone do Konkursu muszą być unikatowymi, oryginalnymi treściami, pochodzącymi od Uczestnika Konkursu, stworzonymi specjalnie na potrzeby Konkursu „Książka jest dobra na wszystko." Treści, które nie spełniają tych wymogów, w szczególności te, które dostępne są już w Internecie, w innych serwisach, będą dyskwalifikowane przez Organizatora. Prawo Organizatora do dyskwalifikacji nie wygasa po rozwiązaniu Konkursu.

6. Prawa autorskie majątkowe do wypowiedzi nadesłanych przez Uczestników Konkursu powinny należeć do Uczestników Konkursu. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora wypowiedzi zgodnie z niniejszym Regulaminem.

7. Głosowanie jury wyłoni 5 najciekawszych wypowiedzi.

8. Organizator Konkursu może wykluczyć Uczestnika, gdy stwierdzi, że Uczestnik ten w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i zasadami fair play wpłynął na wynik Konkursu bądź jeżeli zostanie ustalone, że Uczestnik naruszył postanowienia niniejszego regulaminu, w szczególności podał nieprawdziwe dane osobowe lub wielokrotnie udzielał odpowiedzi na konkursowe pytanie.

§ 4 Nagrody

1. Fundatorem nagród jest Wydawnictwo Czarne.

2. W Konkursie zostanie przyznanych 5 nagród - po 2 losowo wybrane książki.

3. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wyniku Konkursu za pośrednictwem Facebooka. Dodatkowo Organizator opublikuje listę laureatów Konkursu w dniu 29 września 2014 r. na stronie Serwisu.

4. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską na koszt Organizatora na adres pocztowy laureata Konkursu.

5. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

§ 5 Dane osobowe Uczestników

1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zbieranie, przetwarzanie i przekazywanie podmiotom trzecim, współpracującym przy organizacji Konkursu, podanych przez nich danych osobowych celem wykonania zobowiązań Serwisu jako organizatora Konkursu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku.

2. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Uczestnika jedynie w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, w szczególności w celu umożliwienia laureatom realizacji prawa do nagrody w Konkursie.

3. Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

§ 6 Uwagi końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, o czym bezzwłocznie poinformuje Uczestników, umieszczając nową jego wersję na stronie Serwisu www.staraniowy.pl.

2. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu i jest udostępniony wszystkim potencjalnym Uczestnikom Konkursu na stronie Serwisu www.staraniowy.pl.

drukuj poleć artykuł

Serwis Ciążowy.pl ma z założenia charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny. Zamieszczone tu materiały w żadnej mierze nie zastępują profesjonalnej porady medycznej. Przed zastosowaniem się do treści medycznych znajdujących się w naszym serwisie należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.

Wasze komentarze:

Brak komentarzy.

Najpopularniejsze artykuły

Urlop ojcowski
Staraniowy

Przydatne placówki

Felietony
IH
Nasi Partnerzy: Międzynarodowa Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki i Promocji Zdrowia Przejdź na stronę IQON
Podmiot odpowiedzialny: International Science and Health Foundation, ul. Kunickiego 10, 30-134 Kraków, tel.: (12) 633 80 57, fax.: (12) 633 80 55