KONKURS! Moje idealne Walentynki

autor: Marta Czajka , 2020-02-06
KONKURS! Moje idealne Walentynki
Święto zakochanych, czyli popularne Walentynki, już tuż tuż! Z tej okazji Portal Ciążowy.pl wspólnie z firmą SangoTrade.pl zapraszają wszystkie Mamy do udziału w konkursie pod hasłem „Moje idealne Walentynki”. Do wygrania gadżety dla Mamy i Malucha: pościel z wypełnieniem oraz poduszki do karmienia.

Nieważne czy obchodzisz czy nie. Walentynki to idealny moment, by na chwilę się zatrzymać i spędzić czas z tymi, których kochasz! Romantyczna randka z mężem? Rodzinny wieczór przy Netflixie? Wyjście do kawiarni z dziećmi? A może relaks w wannie pełnej piany i domowe spa tylko dla Ciebie? W końcu, kto bardziej zasługuje na trochę miłości niż Ty sama!

Opisz nam, jak spędziłabyś swój idealny walentynkowy wieczór i wygraj:

  • 1 x pościel dziecięcą „Królik i Szop" z wypełnieniem (poduszeczka + kołderka 120x90 cm)
  • 3 x poduszka do karmienia dziecka

➡ By wziąć udział w konkursie w komentarzu pod postem konkursowym na naszym profilu Facebook napisz, jak wyobrażasz sobie idealne walentynki (KLIKNIJ TUTAJ).

Pod postem na Facebooku możesz oznaczyć również osobę, z którą chcesz spędzić ten wyjątkowy dzień lub, którą zapraszasz do udziału w konkursie! Zaskocz nas swoją kreatywnością, oryginalnym pomysłem i wygraj! Będzie nam miło, jeśli polubisz profil Ciążowy.pl na Facebooku i Instagramie :) Bawimy się do 17 lutego!

Powodzenia!

Pościel dla Maluszka od SangoTrade

Pościel dla Maluszka od SangoTrade

Poduszka do karmienia niemowlaka od SangoTrade

Poduszka do karmienia niemowlaka od SangoTrade

Poduszka do karmienia niemowlaka od SangoTrade

Poduszka do karmienia niemowlaka od SangoTrade

REGULAMIN

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „Moje idealne Walentynki" zwanego dalej „Konkursem" jest: Międzynarodowa Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki i Promocji Zdrowia z siedzibą przy ul. Lindego 7C, 30-148 w Krakowie, właściciel Portalu Ciążowy.pl (www.ciazowy.pl)
Na zlecenie: Sango Trade Robert Koszarny ul. Graniczna 22, 63-500 Ostrzeszów NIP: 5140177882
Organizator przeprowadza Konkurs na osi czasu profilu ciazowy.pl na portalu Facebook (https://www.facebook.com/Ci%C4%85%C5%BCowypl-301853076743/)
2. Konkurs będzie trwał od 06.02.2019 do 17.02.2020 do godz. 23.59.59.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikiem Akcji (zwanym dalej: „Uczestnikiem") może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadające obywatelstwo polskie oraz pełną zdolność do czynności prawnych, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, a także osób, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Akcji, w tym członków Komisji.
2. Biorąc udział w Akcji Uczestnik akceptuje Regulamin Akcji i oświadcza, że:
a. posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do przesłanej odpowiedzi oraz wyraża zgodę na jej publikację na profilu Facebook;
b. udziela zgody na użytkowanie odpowiedzi przez Organizatora na następujących polach eksploatacji: i. zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego materiału, wprowadzania materiału do pamięci komputera, ii. wprowadzania materiału do własnych baz danych bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów, iii. w zakresie rozpowszechniania materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu i materiałów drukowanych.
3. W przypadku wystąpienia roszczeń osoby trzeciej z tytułu naruszenia dóbr osobistych poprzez publikację odpowiedzi, Organizator zastrzega sobie prawo do bezzwłocznego usunięcia odpowiedzi takiej osoby oraz dyskwalifikacji Uczestnika.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania odpowiedzi w przypadku, gdy będzie ona zawierała elementy wulgarne, obraźliwe, obsceniczne lub w inny sposób naruszające prawa i dobre imię osób trzecich.
4. Jury wybierze i ogłosi laureatów do 21.02.2020 r. do godz. 23:59,.

§ 3. ZASADY KONKURSU

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest odniesienie się do zadania konkursowego, czyli dokończenia zdania „Moje idealne Walentynki" Własną odpowiedź uczestnik zamieszcza na profilu Facebook ciazowy.pl pod postem informującym o konkursie.
2. Zwycięzca zostanie wybrany przez jury.
3. Informacje o wynikach konkursu zostaną podane na stronie profilu ciazowy.pl na portalu Facebook.

§ 4. NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie są: 1 x pościel dziecięca z wypełnieniem „Królik i Szop" (120 x 90 cm)  oraz 3 x poduszka do karmienia niemowlęcia.
2. Fundatorem nagrody jest Sango Trade Robert Koszarny ul. Graniczna 22, 63-500 Ostrzeszów NIP: 5140177882
3. O sposobie odbioru nagrody Zwycięzcy zostaną poinformowani w wiadomości prywatnej. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Akcji do 7 dni od daty powiadomienia o zwycięstwie, nagroda przepada na rzecz innego Uczestnika Akcji, wyróżnionego przez Komisję. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę, z zastrzeżeniem pkt. 5. poniżej.
4. Zwycięzca Akcji traci prawo do nagrody bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.
5. Koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie ponosi Fundator.

§ 5. DANE OSOBOWE

1.Dane osobowe przekazane przez Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu, w tym ogłoszenia zwycięzców Akcji, odebrania nagrody i rozpoznania reklamacji.
2. Udostępnione Organizatorowi przez Uczestników dane osobowe obejmują wyłącznie:
a. imię;
b. nazwisko;
c. nazwa użytkownika na Facebooku;
d. adres e-mail;
e. adres korespondencyjny;
f. numer telefonu.
(dalej: Dane osobowe).
3. Uczestnikowi Akcji przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, modyfikacji lub usuwania, z zastrzeżeniem, że usunięcie danych oznacza rezygnację z Konkursu, chyba że żądanie usunięcia danych nastąpi po ogłoszeniu Zwycięzcy.
4. Każdy Uczestnik, którego Dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (dalej: Skarga)
5. Skarga powinna być zaadresowana na Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa;
6. Skarga może zostać wniesiona również za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej, w celu skorzystania z tego środka komunikacji należy kierować się wskazówkami zawartymi na stronie internetowej: http://www.giodo.gov.pl/493/
7. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Akcji lub odbiór Nagrody.
8. Organizator zapewnia przetwarzanie Danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r.(Dz.U.2016.922 t.j.) oraz innych przepisów prawa, do których przestrzegania jest zobowiązany.
9. Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu wskazanym w regulaminie.
10. Odbiorcami Danych osobowych w postaci nazwy użytkownika na Facebooku lub imienia i nazwiska Laureatów będą Użytkownicy Facebooka.
11. Dane osobowe zostaną usunięte natychmiast po realizacji celów, dla których zostały zgromadzone, a które zostały wskazane w Regulaminie.
12. Akceptując Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na powierzenie przez Organizatora przetwarzania udostępnionych mu na potrzeby Akcji danych osobowych przez Międzynarodowa Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki i Promocji Zdrowia z siedzibą przy ul. Lindego 7C, 30-148 w Krakowie.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany czy przeprowadzany przez Facebook ani firmę z nim związaną.
2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.).
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Organizator uprawniony jest do dokonywania zmian w regulaminie w każdym czasie.
5. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

 

drukuj poleć artykuł

Serwis Ciążowy.pl ma z założenia charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny. Zamieszczone tu materiały w żadnej mierze nie zastępują profesjonalnej porady medycznej. Przed zastosowaniem się do treści medycznych znajdujących się w naszym serwisie należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.

Wasze komentarze:

Brak komentarzy.

Najpopularniejsze artykuły

Urlop ojcowski
Staraniowy

Przydatne placówki

Felietony
Nasi Partnerzy: Międzynarodowa Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki i Promocji Zdrowia Przejdź na stronę IQON
Podmiot odpowiedzialny: International Science and Health Foundation, ul. Kunickiego 10, 30-134 Kraków, tel.: (12) 633 80 57, fax.: (12) 633 80 55