Nowe standardy opieki okołoporodowej

autor: Agata Cygan , 2016-01-21
Nowe standardy opieki okołoporodowej
Mimo, że ciąża powikłana czy zakończona poronieniem to z pewnością scenariusze „niestandardowe”, one także wymagają przestrzegania określonych standardów. Nareszcie je mamy.

W roku 2012 weszło w życie rozporządzenie ówczesnego ministra zdrowia, dotyczące standardów opieki nad kobietą w fizjologicznej ciąży, opieki nad kobietą w czasie fizjologicznego porodu i połogu, a także opieki nad noworodkiem. O ile trudno kwestionować ważność i zasadność powstałego dokumentu, warto zauważyć, że nie dostrzeżono w nim zupełnie kobiet, będących w ciąży powikłanej oraz tych, których ciąża zakończyła się poronieniem. Mimo, że nie są to z pewnością scenariusze „standardowe", one także wymagają stworzenia określonych standardów. Na szczęście, z czasem dostrzeżono i ten problem.

Po trwającej kilkanaście miesięcy dyskusji, na początku ubiegłego roku wszczęto prace mające na celu stworzenie projektu rozporządzenia, określającego standardy opieki nad wyżej wymienionymi kobietami, a dokładnie kobietami w sytuacji niepowodzeń położniczych. W ten sposób nazwano sytuacje, w wyniku których pacjentka mimo ciąży nie zabierze do domu zdrowego dziecka (dokument istnieje pod nazwą „Standardy postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii z zakresu okołoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej sprawowanej nad pacjentką w okresie ciąży, porodu, połogu, w przypadkach występowania określonych powikłań oraz opieki nad pacjentką w sytuacji niepowodzeń położniczych"). Dokument został już zaakceptowany przez ministra zdrowia i niebawem wejdzie w życie.

Ciąża powikłana i poronienie – one także zasługują na standardy

Jedną z najważniejszych zmian jest ta, dotycząca niemożności przebywania na jednej sali szpitalnej kobiet, które poroniły wraz z kobietami, które urodziły zdrowe dziecko bądź oczekują na poród. Co więcej, w dokumencie zwraca się uwagę na to, że w czasie pobytu na oddziale pacjentka, która poroniła nie powinna mieć stałego kontaktu z kobietami, które urodziły zdrowe dzieci.

Autorzy kładą szczególny nacisk na sposób traktowania kobiety, która poroniła. Zauważają, że pacjentka, po otrzymaniu przykrej informacji, powinna mieć zapewnioną pomoc psychologiczną oraz czas na oswojenie się z nową sytuacją - zanim personel podejmie kolejne kroki medyczne. Wskazano również, że personel powinien traktować kobietę z należytym szacunkiem, zaś badania i zabiegi, których wymaga kobieta, muszą być wykonywane po uzyskaniu jej zgody oraz w intymnej atmosferze. Podkreślono, że niezwykle ważne są takie szczegóły, jak dobry kontakt słowny, ton rozmowy z pacjentką, wzbudzająca zaufanie postawa personelu medycznego oraz potrzeby i oczekiwania samej pacjentki (a więc to, co do tej pory często pozostawiało wiele do życzenia). Jeśli jest taka potrzeba, pacjentka powinna otrzymać pomoc w zakresie hamowania laktacji.

W nowych standardach podkreślono, że kobieta, która poroniła lub urodziła martwe dziecko ma prawo do uzyskania wyczerpującej informacji na temat obowiązującego w jej sytuacji stanu prawnego, dotyczącego warunków rejestracji martwego urodzenia w urzędzie stanu cywilnego - w tym także możliwości określenia płci utraconego dziecka w badaniach genetycznych płodu. Choć zdaniem niektórych to żmudna i niepotrzebna procedura, upoważnia ona kobietę do urlopu macierzyńskiego w połowie standardowego wymiaru, który może być jej potrzebny do odzyskania pełni sił i powrotu do normalnego życia. Pacjentka powinna też zostać poinformowana o możliwości pochówku martwo urodzonego dziecka.
----------------
Oprócz wskazań dotyczących opieki nad pacjentką w sytuacji niepowodzeń położniczych, w dokumencie wyszczególniono także osobne standardy opieki okołoporodowej nad pacjentką z nadciśnieniem tętniczym, pacjentki w ciąży bliźniaczej, pacjentki w sytuacji zagrażającego porodu przedwczesnego lub poronienia, w sytuacji zwiększonego ryzyka niedotlenienia wewnątrzmacicznego płodu oraz w sytuacji krwotoku położniczego.

Z pełną treścią rozporządzenia można zapoznać się tutaj:
http://www.rodzicpoludzku.pl/images/Tre%C5%9B%C4%87_Projektu_Rozporz%C4%85dzenia_o_NP.pdf

drukuj poleć artykuł

Serwis Ciążowy.pl ma z założenia charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny. Zamieszczone tu materiały w żadnej mierze nie zastępują profesjonalnej porady medycznej. Przed zastosowaniem się do treści medycznych znajdujących się w naszym serwisie należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.

Wasze komentarze:

Brak komentarzy.

Najpopularniejsze artykuły

Urlop ojcowski
Staraniowy

Przydatne placówki

Felietony
IH
Nasi Partnerzy: Międzynarodowa Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki i Promocji Zdrowia Przejdź na stronę IQON
Podmiot odpowiedzialny: International Science and Health Foundation, ul. Kunickiego 10, 30-134 Kraków, tel.: (12) 633 80 57, fax.: (12) 633 80 55