Nowe urlopy rodzicielskie i zasiłki macierzyńskie dla kobiet, które nie mają umowy o pracę

autor: Paulina Wójtowicz , 2013-08-26
Nowe urlopy rodzicielskie i zasiłki macierzyńskie dla kobiet, które nie mają umowy o pracę
18 czerwca br. w życie weszły nowe przepisy normujące zasady korzystania z urlopów macierzyńskiego, dodatkowego macierzyńskiego i rodzicielskiego oraz pobierania przez młode mamy zasiłków. W jakim zakresie dotyczą one kobiet, które pracują w oparciu o inne rodzaje umów niż standardowa, o pracę?

Urlop a rodzaj umowy

Jeszcze do niedawna kobiety niezatrudnione na umowę o pracę mogły tylko marzyć o przywilejach z tytułu urodzenia dziecka, przysługujących ich koleżankom - pełnoprawnym pracowniczkom. Urlop macierzyński wchodził wprawdzie w grę, ale świeżo upieczona mama nie była podczas przebywania na nim objęta ochroną prawną w zakresie utrzymania stanowiska pracy, pracodawca nie miał także obowiązku wypłacania jej wynagrodzenia. Dzięki tegorocznej nowelizacji ustawy ten stan prawny zmienił się na jej korzyść.

Świadczenia z tytułu urodzenia dziecka od 18 czerwca br. przysługują nie tylko matkom, które pozostają w stosunku pracy (umowa i pracę), ale także wszystkim kobietom, pracującym na umowę zlecenie lub prowadzących własną działalność gospodarczą, pod warunkiem, że odprowadzają one składki na ubezpieczenie chorobowe. Nowe przepisy nie dotyczą, niestety, mam wykonujących pracę w opar-ciu o umowę o dzieło.

Wymiar urlopu rodzicielskiego

52 tygodnie urlopu oraz zasiłek o wysokości nawet 100% wynagrodzenia – na takie świad-czenia z tytułu urodzenia dziecka mogą liczyć po porodzie kobiety zatrudnione na umowę zlecenie i prowadzące własną działalność go-spodarczą.

Zmiany w wymiarze urlopu rodzicielskiego są analogiczne dla wszystkich pracownic, którym przysługują świadczenia. Zgodnie z nowym stanem prawnym urlop rodzicielski może trwać maksymalnie 26 tygodni i być podzielony między obojga rodziców. Zazwyczaj jest on naturalnym przedłużeniem urlopu macierzyńskiego (20 tygodni) i dodatkowego urlopu macierzyńskiego (6 tygodni). Urlop rodzicielski można dzielić, jednak maksymalnie na trzy 8-tygodniowe części.

Zasiłek macierzyński

Pracownicom samodzielnie odprowadzającym składki ubezpieczeniowe przysługuje także zasiłek macierzyński. Jego wysokość to przez pierwsze 26 tygodni urlopu 100% wynagrodzenia, przez kolejne tygodnie, aż do końca urlopu - 60% wynagrodzenia. W przypadku gdy kobieta od razu zdecyduje się (i zadeklaruje to, nie później jednak niż 14 dni po porodzie) na całoroczny urlop z tytułu urodzenia dziecka, jej zasiłek będzie wynosił 80% wynagrodzenia przez całe 52 tygodnie.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego jest oczywiście ściśle powiązana z kwotą odprowadzanych składek, a więc i podstawą wynagrodzenia - im jest ona większa, tym większy będzie zasiłek. Świadczenie przysługuje także mamom bezrobotnym, które pobierają zasiłek z tytułu bezrobocia (nie wystarczy jedynie być zarejestrowaną w UP). Kwota zasiłku macierzyńskiego będzie wtedy skorelowana z wysokością zasiłku dla bezrobotnych.

drukuj poleć artykuł

Serwis Ciążowy.pl ma z założenia charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny. Zamieszczone tu materiały w żadnej mierze nie zastępują profesjonalnej porady medycznej. Przed zastosowaniem się do treści medycznych znajdujących się w naszym serwisie należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.

Wasze komentarze:

Brak komentarzy.

Najpopularniejsze artykuły

Urlop ojcowski
Staraniowy

Przydatne placówki

Felietony
Nasi Partnerzy: Międzynarodowa Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki i Promocji Zdrowia Przejdź na stronę IQON
Podmiot odpowiedzialny: International Science and Health Foundation, ul. Kunickiego 10, 30-134 Kraków, tel.: (12) 633 80 57, fax.: (12) 633 80 55