Planowane zmiany w urlopach wychowawczych 2013

autor: Paulina Wójtowicz , 2013-03-07
Planowane zmiany w urlopach wychowawczych 2013
W bieżącym roku wchodzi w życie nowelizacja kodeksu pracy w zakresie pracowniczych uprawnień z tytułu narodzin dziecka i opieki nad nim. Jedną ze zmian jest korekta sposobu dzielenia urlopu wychowawczego przez rodziców dziecka.

Cel zmian

Zmiany dotyczące uprawnień rodzicielskich dla pracowników wprowadzane są systematycznie od lat. Tegoroczna korekta ma na celu przede wszystkim wsparcie młodych rodziców w stawianiu czoła trudnemu wyzwaniu, jakim jest połączenie pracy zarobkowej i opieki nad potomkiem. Motywato-rem zmian jest konieczność dostosowania polskiego prawa do standardów unijnych, zawartych w dyrektywie Rady 2010/18/UE z 8 marca 2010 r. w sprawie wdrożenia zmienionego porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego zawartego przez BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP i ETUC.

Wymiar i dzielenie urlopu

Od września br. rodzice będą mogli podzielić urlop wychowawczy na 5 czę-ści. Czas, który mogą spędzić na równo-czesnej opiece nad dzieckiem, wydłużo-no o 30 dni i wynosi on teraz 4 miesiące.

Najważniejsza zmiana dla pracowników, chcących skorzystać z urlopu wychowawczego nie dotyczy wcale jego wymiaru. Ten, zgodnie z aktualnym stanem, wynosić będzie maksymalnie 36 miesięcy i pozostanie do dyspozycji rodziców do ukończenia przez dziecko 4. roku życia. Tak jak do tej pory, rodzice będą mogli rozłożyć urlop na kilka części. Nowością jest ich liczba - 5, nie jak dotychczas 4 (części). Urlop wychowawczy może być między rodziców dowolnie dzielony. Ustawodawca przewidział w nowelizacji także miesiąc urlopu przeznaczony tylko dla jednego rodzica (tego, który nie korzysta z całego wymiaru uprawnienia). Jest to dodatkowy, 37. tydzień wychowawczego, z którego rodzic może jednak zrezygnować. Jeśli jednak tak zdecyduje i nie wykorzysta miesięcznego urlopu do opieki nad dzieckiem, uprawnienie przepada (nie może zostać przeniesione na partnera). Zgodnie z nowym stanem prawnym, rodzice mogą także przebywać na urlopie wychowawczym jednocześnie, jednak nie dłużej niż przez 4 miesiące.

Wychowawczy a wypoczynkowy

Pomyślne są także zmiany dotyczące korzystania z urlopu wypoczynkowego w tym samym roku kalendarzowym, w którym miał miejsce urlop wychowawczy. Jeszcze do niedawna wymiar standardowego urlopu pracownika był obniżany proporcjonalnie do wymiaru wychowawczego. Od tego roku zasada ta nie będzie obowiązywać - urlop wypoczynkowy będzie do wykorzystania w normalnym wymiarze.

Na umowie innej niż o pracę

Nowe prawo nabywają także pracownicy, związanymi innymi rodzajami umów niż o pracę, a więc osoby podpisujące umowy cywilnoprawne oraz prowadzące własna działalność gospodarczą. Warunkiem skorzystania przez nich z urlopów rodzicielskich (zarówno macierzyńskiego, jak i wychowawczego) jest opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne.

Zmiany mają wejść w życie 1 września 2013 r.

 

drukuj poleć artykuł

Serwis Ciążowy.pl ma z założenia charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny. Zamieszczone tu materiały w żadnej mierze nie zastępują profesjonalnej porady medycznej. Przed zastosowaniem się do treści medycznych znajdujących się w naszym serwisie należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.

Wasze komentarze:

Brak komentarzy.

Najpopularniejsze artykuły

Urlop ojcowski
Staraniowy

Przydatne placówki

Felietony
Nasi Partnerzy: Międzynarodowa Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki i Promocji Zdrowia Przejdź na stronę IQON
Podmiot odpowiedzialny: International Science and Health Foundation, ul. Kunickiego 10, 30-134 Kraków, tel.: (12) 633 80 57, fax.: (12) 633 80 55