Ulgi podatkowe dla rodziców 2018

autor: Agata Cygan , 2018-04-16
Ulgi podatkowe dla rodziców 2018
Czy wiesz, że posiadanie dziecka uprawnia do ulgi podatkowej? Sprawdź, na jaką kwotę możesz liczyć w tym roku.

Dotychczasowe zasady otrzymywania ulgi prorodzinnej nie uległy zmianom - przyjrzyjmy się najbardziej istotnym kwestiom dotyczącym tego uprawnienia.

Komu przysługuje?

Na początek sprawa najważniejsza - komu dokładnie przysługuje ulga podatkowa na dziecko? Czy samo bycie rodzicem wystarczy czy może trzeba spełnić jakieś dodatkowe warunki?

Ważny jest przede wszystkim wiek dziecka oraz fakt zatrudnienia rodziców. Do otrzymania ulgi uprawnia posiadanie dziecka do lat 18, a jeżeli dziecko uczy się lub studiuje, nie przekroczyło 25. roku życia, nie zawarło związku małżeńskiego ani nie uzyskało w poprzednim roku rozliczeniowym dochodów o łącznej wysokości 3089 zł, to także jego rodzicom ulga się należy. Do jej odliczenia nie są jednak uprawnieni ci rodzice, którzy w roku podatkowym nie byli zatrudnieni, nie opłacali podatków i składek, prowadzili działalność objętą ryczałtem albo płacili podatek liniowy.

Ulga przysługuje nie tylko rodzicom biologicznym, ale także zastępczym oraz prawnym opiekunom - pod warunkiem, że dziecko zamieszkuje razem z nimi. A jeśli dodatkowo dziecko w poprzednim roku rozliczeniowym otrzymywało dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną, ulga przysługuje im bez względu na jego wiek. Co ważne, uprawnienie należy się także rodzicom rozwiedzionym oraz pozostającym w separacji. W takim przypadku muszą oni rozdzielić ulgę proporcjonalnie według czasu, jaki spędzali z dzieckiem - jeżeli tego nie zrobią, ulga domyślnie zostanie podzielona na pół.

Ile wynosi ulga podatkowa na dziecko?

Ulga prorodzinna może przybrać dwie formy: kwoty odliczonej od wysokości należnego do zapłaty podatku albo zwrotu kwoty, której nie można sobie odliczyć z powodu zbyt niskiego dochodu. Wysokość ulgi jest zależna od liczby posiadanych dzieci. I tak:

  • na pierwsze i drugie dziecko kwota wynosi 1112, 04 zł rocznie (co daje nam 92,67 zł miesięcznie);
  • na trzecie dziecko kwota wynosi 2000, 04 zł rocznie (co daje nam 166, 67 zł miesięcznie);
  • na czwarte i kolejne dziecko kwota wynosi 2700 zł rocznie (co daje nam 225 zł miesięcznie).

Przy czym, uwaga: do liczby dzieci wliczane są wyłącznie te, na które przysługuje ulga. Jak zauważyliśmy, należy się ona już w przypadku posiadania jednego dziecka, ale trzeba zaznaczyć, że nie dostaną jej rodzice jedynaka, których roczny dochód przekroczy 112 tys. zł (w przypadku samotnego rodzica ulgi nie dostanie ten, którego dochód przekroczy 56 tys. zł). Dla przykładu: jeśli rodzice mają troje dzieci, z których jedno ma 29 lat, drugie 27 lat, a trzecie 20 lat i kontynuuje naukę, rodzice otrzymają ulgę w wysokości 1112,04 zł, o ile ich dochód nie przekracza 112 tys. zł (są traktowani jak rodzice jedynaka). Jest jeszcze jeden związek między ulgą podatkową a dochodem, o którym warto wiedzieć: otrzymana kwota niewykorzystanej ulgi ma wpływ przy ustalaniu dochodu rodziny potrzebnego do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych.

Jak obliczyć wysokość ulgi?

Sytuacja jest prosta, o ile rodzice są pewni, że ulga przysługuje im za cały rok rozliczeniowy. Często jednak bywa tak, że w trakcie roku sytuacja się zmienia. Jak wówczas obliczyć ulgę?

  • narodziny dziecka - w przypadku narodzin dziecka ulgę oblicza się za pełne miesiące. W związku z tym, że wynosi ona 92,67 zł miesięcznie, za dziecko urodzone 20.02.2017 rodzice w roku 2018 odliczą sobie ulgę równą 11 miesięcy * 92,67 zł;
  • ukończenie przez dziecko 25 lat - w przypadku, gdy dziecko w danym roku kończy 25 lat, ulga przysługuje rodzicom do miesiąca, w którym nastąpiły jego 25. urodziny włącznie, po tym miesiącu ulga już się nie należy;
  • zakończenie nauki przez dziecko - podobnie, jak powyżej: ulga należy się do miesiąca zakończenia nauki włącznie; w przypadku maturzystów, którzy nie podejmują dalszej nauki - ulga przysługuje także za miesiące wakacyjne;
  • ślub dziecka - tutaj mamy sytuację przeciwną: ulga nie przysługuje już za miesiąc, w którym dziecko wzięło ślub.

Jak się ubiegać o ulgę?

No dobrze, wiemy już na jaką ulgę możemy liczyć. Teraz pytanie, jak się o nią ubiegać? Nie potrzebujemy w tym celu żadnych dodatkowych dokumentów. Wystarczy wypełnić odpowiednie pola w czasie rozliczania PIT za poprzedni rok. Numer PESEL dziecka/dzieci oraz miesiące opieki nad nimi uzupełniamy w odpowiednich rubryczkach:

  • w poz. 120 lub 121 deklaracji PIT-37;
  • w poz. 200 lub 201 deklaracji PIT-36;
  • w załączniku PIT/O w poz. 41 lub 42 (PIT/O należy wypełnić także część E, podając numery PESEL dzieci, a w przypadku braku tych numerów - imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci). W przypadku łącznego opodatkowania małżonków składa się jeden PIT/O.
Dokumenty potwierdzające fakt posiadania dzieci w podanym wieku (np. odpis aktu urodzenia czy orzeczenia sądu) będą potrzebne co najwyżej przy kontroli ze strony Urzędu Skarbowego. Warto jeszcze wiedzieć, że warunkiem otrzymania ulgi jest samodzielne rozliczenie się przez podatnika. Oznacza to, że ulgi nie może rozliczać płatnik w zeznaniu składanym za podatnika na jego wniosek (w skrócie: jeśli chcemy, by rozliczył nas pracodawca, na ulgę liczyć nie możemy). Nie wszyscy jeszcze wiedzą, że podatnik ma możliwość otrzymania tzw. dodatkowego zwrotu ulgi. Chodzi o sytuację, kiedy „zabraknie" podatku do odliczenia pełnej kwoty przysługującej ulgi. Wówczas możemy otrzymać różnicę pomiędzy kwotą przysługującego odliczenia, a kwotą odliczoną od podatku. Nie zawsze jednak możliwy jest zwrot do pełnej kwoty ulgi - trzeba wiedzieć, że nie może on przekroczyć sumy kwot zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

drukuj poleć artykuł

Serwis Ciążowy.pl ma z założenia charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny. Zamieszczone tu materiały w żadnej mierze nie zastępują profesjonalnej porady medycznej. Przed zastosowaniem się do treści medycznych znajdujących się w naszym serwisie należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.

Wasze komentarze:

Brak komentarzy.

Najpopularniejsze artykuły

Urlop ojcowski
Staraniowy

Przydatne placówki

Felietony
Nasi Partnerzy: Międzynarodowa Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki i Promocji Zdrowia Przejdź na stronę IQON
Podmiot odpowiedzialny: International Science and Health Foundation, ul. Kunickiego 10, 30-134 Kraków, tel.: (12) 633 80 57, fax.: (12) 633 80 55