Ulgi prorodzinne za 2009 rok

autor: Monika Szostek-Kwapień , 2010-03-04
Ulgi prorodzinne za 2009 rok
Ulga prorodzinna polega na odliczeniu ustalonej kwoty na każde dziecko od podatku dochodowego po dokonaniu odliczeń z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne. W rozliczeniu PIT za 2009 rok ulga prorodzinna przysługuje za każdy miesiąc sprawowania opieki nad dzieckiem. Wynosi ona 1112,04 zł na każde dziecko – za każdy pełny miesiąc wychowywania dziecka będzie można więc odliczyć 92,67 zł.

Zmiana limitów

Dochody uzyskane w 2009 roku obecnie są rozliczane nieco inaczej niż w roku ubiegłym. Nowa skala podatkowa PIT, obowiązująca od 1 stycznia 2009 roku, zmienia wysokość limitu ulgi prorodzinnej. Wysokość odliczenia jest bowiem wyznaczana przez dwukrotność kwoty zmniejszającej podatek w pierwszym przedziale skali. Kwota zmniejszająca wynosiła w 2009 roku 556,02 zł, w związku z czym ulga na jedno dziecko wynosi 1112,04 zł.

Zmiana sposobu rozliczania

Ulga – w przeciwieństwie do lat ubiegłych – obecnie jest odliczana proporcjonalnie do liczby miesięcy sprawowania opieki nad dzieckiem.

Bardzo ważną kwestią jest to, że ulga – w przeciwieństwie do lat ubiegłych – obecnie jest odliczana proporcjonalnie do liczby miesięcy sprawowania opieki nad dzieckiem. Mogą więc zdarzyć się przypadki, kiedy podatnicy odliczą jedynie część ulgi – kiedy na przykład dziecko dopiero urodziło się albo w ciągu roku przestało spełniać warunki uprawniające rodziców do korzystania z ulgi. Gdy więc maluszek urodził się w grudniu, rodzicom będzie przysługiwała ulga wyłącznie za grudzień – odliczą tylko 1/12 ulgi.

Nie tylko rodzice

Od 2009 roku ulga została przyznana – poza rodzicami – również opiekunom prawnym dziecka i rodzinom zastępczym. Ulgę może odliczyć więc podatnik na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:

  • wykonywał władzę rodzicielską,
  • pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,
  • sprawował opiekę przez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Kto może skorzystać?

W rozliczeniu podatkowym za 2009 rok ulgę można odliczyć wyłącznie od podatku dochodowego obliczonego według skali podatkowej. Nie będzie zatem możliwości pomniejszenia podatku zryczałtowanego lub obliczanego według stawki liniowej. W sytuacji, gdy tylko jedno z rodziców prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na preferencyjnych zasadach, ulgę można uwzględnić w zeznaniu podatkowym składanym przez rodzica opodatkowanego na ogólnych zasadach.

Do 25 roku życia dziecka

Dzieci małoletnie objęte są ulgą beż żadnych dodatkowych warunków. Trochę inaczej wygląda sprawa w przypadku dzieci pełnoletnich. Dorosłe dzieci muszą spełnić dodatkowe kryteria. W przypadku dzieci niepełnosprawnych ulga przysługuje bez względu na wiek, ale pod warunkiem, że otrzymują one zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną.

Dzieci małoletnie objęte są ulgą beż żadnych dodatkowych warunków. Trochę inaczej wygląda sprawa w przypadku dzieci pełnoletnich. Dorosłe dzieci muszą spełnić dodatkowe kryteria.

W przypadku dzieci zdrowych, pełnoletnich, ulga przysługuje wyłącznie na uczące się dzieci do ukończenia 25. roku życia. Dzieci te nie mogą w roku podatkowym uzyskać dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej lub zgodnie z art. 30b ustawy o PIT (niektóre dochody kapitałowe, w tym z obrotu akcjami lub udziałami) w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, z wyjątkiem renty rodzinnej. W rozliczeniu za 2009 rok jest to kwota 3089 zł (556,02 zł/18 proc.).

Ważne informacje

Ulgę można rozliczyć tylko poprzez samodzielne złożenie zeznania – ulga nie może być uwzględniona w rozliczeniach składanych za pośrednictwem płatnika. Podatnik musi zawrzeć w zeznaniu rocznym numery PESEL dzieci, a jeśli nie ma tych numerów – imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci. Rodzic czy też opiekun dziecka jest zobligowany do przedstawienia na wezwanie odpowiednich organów skarbowych odpowiednich dowodów, w szczególności odpisu aktu urodzenia, zaświadczenia sądu rodzinnego o ustaleniu prawnego opiekuna dziecka, odpisu orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowy zawartej pomiędzy rodziną zastępczą a starostą; zaświadczenia o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

drukuj poleć artykuł

Serwis Ciążowy.pl ma z założenia charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny. Zamieszczone tu materiały w żadnej mierze nie zastępują profesjonalnej porady medycznej. Przed zastosowaniem się do treści medycznych znajdujących się w naszym serwisie należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.

Wasze komentarze:

renia
2010-03-05

Przydaje sie ta ulga . Zawsze mozna dolozyc cos do wakacji.

renia
domi
2010-03-09

To wynika z tego,ze ja nie bede mogla odliczyc na Kubusia calej kwoty. No trudno skoro takie przepisy.

domi

Najpopularniejsze artykuły

Urlop ojcowski
Staraniowy

Przydatne placówki

Felietony
Nasi Partnerzy: Międzynarodowa Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki i Promocji Zdrowia Przejdź na stronę IQON
Podmiot odpowiedzialny: International Science and Health Foundation, ul. Kunickiego 10, 30-134 Kraków, tel.: (12) 633 80 57, fax.: (12) 633 80 55