Ustawa żłobkowa – co zmienia?

autor: Agnieszka Kęsek , 2012-07-16
Ustawa żłobkowa – co zmienia?
Ustawę o opiece nad dziećmi do lat trzech, potocznie zwaną ustawą żłobkową uchwalił Sejm w lutym 2011 roku. Nowe prawo reguluje kilka ważnych kwestii, m.in. funkcjonowanie żłobków oraz zasady, na jakich mogą być zatrudniane nianie i dzienni opiekunowie. Wprowadza także instytucję tzw. klubu dziecięcego.

Kto może opiekować się dzieckiem?

Ustawa określa, że opieka nad dzieckiem, które nie ukończyło trzeciego roku życia może być sprawowana przez cztery podmioty: żłobek, klub dziecięcy, nianię oraz opiekuna dziennego. W żłobku mogą przebywać maluchy od 20. tygodnia życia, natomiast w klubie dziecięcym po ukończeniu roku. W uzasadnionych przypadkach, gdy dziecko ma więcej niż 3 lata, lecz nie może pójść do przedszkola, można przedłużyć okres opieki przez wymienione podmioty do czterech lat.

Żłobki i kluby dziecięce – zasady funkcjonowania

Zarówno żłobek, jak i klub dziecięcy powinny zapewnić maluchom warunki zbliżone do domowych. Muszą również zagwarantować podopiecznym odpowiednią opiekę oraz edukację. Instytucje te mają więc obowiązek prowadzenia zajęć edukacyjnych i zabaw odpowiednich do wieku dzieci. Ustawa zobowiązuje także żłobki i kluby do współpracy z rodzicami przez prowadzenie konsultacji i poradnictwo. Każdy żłobek i klub dziecięcy musi mieć statut, w którym zostaną określone m.in. zadania, jakie będzie spełniał, cele do zrealizowania czy warunki przyjmowania dzieci. Rejestr takich instytucji ma obowiązek prowadzić prezydent miasta, wójt lub burmistrz. Aby zacząć prowadzić jedną z nich wystarczy wpis do rejestru poprzedzony oceną warunków w lokalu (dokonaną przez odpowiednie władze).

Jak powinien działać żłobek?

Żłobki mogą być prowadzone przez osoby fizyczne, gminy, firmy, zakłady pracy (dla dzieci pracowników) oraz stowarzyszenia. Opieka nad dzieckiem w takiej instytucji potrwa 10 godzin, ale na wniosek rodzica za dodatkową opłatą można ją wydłużyć. Na każdą ósemkę dzieci przebywającą w takiej placówce musi przypadać jeden opiekun. Jeśli w tej grupie znajdzie się jednak dziecko niepełnosprawne lub takie, które nie ukończyło jeszcze pierwszego roku życia, na jednego opiekuna musi przypadać maksymalnie piątka maluchów.
Kto może pracować w żłobku? Otóż osoby, które mają status nauczyciela wychowana przedszkolnego, położnej, pielęgniarki, opiekunki dziecięcej albo pedagoga opiekuńczo-wychowawczego. Dodatkowo, gdy w całym żłobku jest więcej niż dwadzieścioro dzieci zatrudniona musi być co najmniej jedna pielęgniarka lub położna. Co do lokalu, w którym funkcjonuje żłobek, musi składać się on z co najmniej dwóch pomieszczeń (w tym jednego przeznaczonego na odpoczynek dzieci).

Jak powinien działać klub dziecięcy?

Klub dziecięcy to z kolei placówka przeznaczona dla dzieci, które skończyły już pierwszy rok życia. Osoby zajmujące się maluchami muszą mieć takie same kwalifikacje jak w przypadku żłobków. Jednak w klubie dziecięcym podopieczni mogą przebywać maksymalnie 5 godzin, a w lokalu wymagane jest co najmniej jedno pomieszczenie. Co ważne, w przypadku tych instytucji rodzice mogą brać udział w zajęciach.

Niania i dzienny opiekun – wyjście z cienia

Ustawa żłobkowa reguluje także zasady funkcjonowania instytucji niani oraz wprowadza nowość - tzw. opiekuna dziennego. Niania musi być zatrudniona przez rodzinę ale składkę na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (od kwoty minimalnego wynagrodzenia) opłaca za nią państwo. Aby taka sytuacja mogła zaistnieć rodzice (lub rodzic, gdy wychowuje samotnie dziecko) muszą pracować. Gdy jednak niania będzie dostawała więcej niż płaca minimalna, różnicę w składkach muszą pokryć pracodawcy.

Opiekun dzienny może zajmować się maksymalnie pięciorgiem dzieci (ilość zależy od wielkości lokalu). Gdy jednak w grupie jest dziecko niepełnosprawne, jedynie trojgiem. Opiekun dzienny może zajmować się dziećmi we własnym lokum albo w miejscu udostępnionym przez gminę. Może nim zostać praktycznie każdy, nawet rodzic zajmujący się własnym maluchem. Takie osoby wyłaniane są w drodze konkursu, a jeśli nie mają odpowiednich kwalifikacji muszą przejść 160-godzinne szkolenie. Zostaną zatrudnione na podstawie umowy.

 

Całość tekstu ustawy dostępna jest tutaj:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110450235.

drukuj poleć artykuł

Serwis Ciążowy.pl ma z założenia charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny. Zamieszczone tu materiały w żadnej mierze nie zastępują profesjonalnej porady medycznej. Przed zastosowaniem się do treści medycznych znajdujących się w naszym serwisie należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.

Wasze komentarze:

Brak komentarzy.

Najpopularniejsze artykuły

Urlop ojcowski
Staraniowy

Przydatne placówki

Felietony
Nasi Partnerzy: Międzynarodowa Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki i Promocji Zdrowia Przejdź na stronę IQON
Podmiot odpowiedzialny: International Science and Health Foundation, ul. Kunickiego 10, 30-134 Kraków, tel.: (12) 633 80 57, fax.: (12) 633 80 55