Zameldowanie noworodka

autor: Małgorzata Ciemięga , 2009-05-25
Zameldowanie noworodka
Pomimo planowanych zmian w przepisach, obowiązek meldunkowy dotyczy na razie każdego obywatela. Zameldowania noworodka dokonuje się zatem na podstawie aktu urodzenia dziecka.

Po rejestracji urodzenia dziecka otrzymasz z Urzędu Stanu Cywilnego odpis skrócony aktu urodzenia. Następnie na podstawie tego dokumentu dokonywane jest zameldowanie noworodka na pobyt stały. Dokonuje tego właściwy urząd miasta lub gminy znajdujący się w miejscu zamieszkania tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa, albo w miejscu określonym przez sąd opiekuńczy.

Za zameldowanie noworodka nie pobiera się opłat.

Jeśli jesteś lokatorem lub właścicielem mieszkania wchodzącego w skład Spółdzielni Mieszkaniowej, musisz tam zgłosić fakt narodzenia dziecka, ponieważ wysokość opłat naliczanych przez spółdzielnię związana jest z liczbą zameldowanych osób.

Wymagane dokumenty

• Oryginał odpisu skróconego aktu urodzenia

Zameldowanie noworodka na podstawie odpisu skróconego aktu urodzenia dokonuje się bez konieczności wypełniania formularza „Zgłoszenie pobytu stałego”.

Podstawa prawna

• Art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U z 2001 r., Nr 87, poz. 960)
• § 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 236, poz. 1999)
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 roku w sprawie trybu przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję ludności oraz powiadamiania o nadaniu numeru PESEL (Dz. U Nr 236, poz. 1996).

drukuj poleć artykuł

Serwis Ciążowy.pl ma z założenia charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny. Zamieszczone tu materiały w żadnej mierze nie zastępują profesjonalnej porady medycznej. Przed zastosowaniem się do treści medycznych znajdujących się w naszym serwisie należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.

Wasze komentarze:

jaaaa
2012-08-07

czy ktoś raczy odpowiedzieć czy nikt nie ma takiej wiedzy?

~jaaaa

Najpopularniejsze artykuły

Urlop ojcowski
Staraniowy

Przydatne placówki

Felietony
Nasi Partnerzy: Międzynarodowa Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki i Promocji Zdrowia Przejdź na stronę IQON
Podmiot odpowiedzialny: International Science and Health Foundation, ul. Kunickiego 10, 30-134 Kraków, tel.: (12) 633 80 57, fax.: (12) 633 80 55