Zasiłek na dziecko – jak i gdzie można się o niego ubiegać?

autor: Agnieszka Kęsek , 2013-02-28
Zasiłek na dziecko – jak i gdzie można się o niego ubiegać?
Zasiłek rodzinny na dziecko to podstawowe wsparcie, jakiego państwo udziela rodzinom z dziećmi. Jego uzyskanie jest uzależnione od dochodów. Cel tego świadczenia to pomoc w pokryciu kosztów utrzymania dziecka. Dobra wiadomość jest taka, że kwota zasiłku wzrosła w listopadzie 2012, a ta podwyżka nie jest ostatnią! Jak można się o niego ubiegać, komu przysługuje i jakich formalności należy dopełnić?

Komu przysługuje zasiłek rodzinny na dziecko?

Zasiłek rodzinny na dziecko przysługuje rodzicom, jednemu rodzicowi lub opiekunom prawnym dziecka. Otrzymywanie go jest możliwe:

 • do ukończenia przez dziecko 18 roku życia,
 • do ukończenia przez dziecko przez dziecko nauki w szkole (jednak nie dłużej niż do końca 21 roku życia),
 • do ukończenia przez dziecko 24 roku życia jeśli kontynuuje naukę w szkole wyższej i legitymuje się przeczeniem o umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności
 • przez osobę uczącej się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 24 roku życia.

Ważnym warunkiem przyznawania zasiłku jest kryterium dochodowe. Zasiłek przysługuje, jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na jedną osobę nie przekracza 539 zł netto. Jeśli w skład rodziny wchodzi dziecko niepełnosprawne, jest to 623 zł (dane na rok 2013).

Jak i gdzie można się o niego ubiegać?

Okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do końca października kolejnego roku. Aby ubiegać się o zasiłek rodzinny należy złożyć wniosek w urzędzie gminy, na terenie której zamieszkuje rodzina lub w odpowiednim ośrodku pomocy społecznej (okres składania wniosków rozpoczyna się we wrześniu).

Do wniosku należy załączyć kilka ważnych dokumentów:

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument, który może potwierdzić jego wiek,
 • uwierzytelnioną kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek,
 • zaświadczenie stwierdzające wysokość dochodu rodziny (można je zdobyć np. w urzędzie skarbowym jeśli osoba ubiegająca się jest opodatkowana podatkiem dochodowym,

a w przypadku gdy dochody pochodzą z gospodarstwa rolnego należy udać się do urzędu gminy).

Inne dokumenty, które w pewnych sytuacjach mogą być potrzebne to:

 • orzeczenie o niepełnosprawności dziecka,
 • zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o kontynuowaniu przez dziecko edukacji po ukończeniu 18 roku życia (osobny wniosek należy zdobyć jeśli naukę kontynuuje dziecko niepełnosprawne),
 • zaświadczenie o wysokości alimentów,
 • dokument poświadczający utratę dochodu,
 • odpis aktu urodzenia dziecka w przypadku nieznanego ojcostwa,
 • kopia wyroku sądu orzekająca rozwód, separację lub akt zgonu współmałżonka - w przypadku samotnego wychowywania dziecka,
 • w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego - zaświadczenie odpowiedniego organu gminy, nakaz płatniczy lub umowę dzierżawy.

 

Wypełnianie wniosku

Może przysporzyć nieco trudności. Gdy osoba składająca wypełni go niepoprawnie, zostanie wezwana do skorygowania błędów w terminie do 14 dni od otrzymania wezwania. Brakujące dokumenty można natomiast domieść w terminie od 14 do 30 dni (oczywiście wnioskodawca zostanie o takiej sytuacji uprzednio poinformowany).

Ile wynosi zasiłek?

Kwoty zasiłku rodzinnego wzrosły w 2013 roku i wynoszą obecnie: 77 zł na dziecko do 5. roku życia, 106 zł na dziecko powyżej 5. roku życia oraz 115 zł na dziecko powyżej 18. roku życia.

drukuj poleć artykuł

Serwis Ciążowy.pl ma z założenia charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny. Zamieszczone tu materiały w żadnej mierze nie zastępują profesjonalnej porady medycznej. Przed zastosowaniem się do treści medycznych znajdujących się w naszym serwisie należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.

Wasze komentarze:

Brak komentarzy.

Najpopularniejsze artykuły

Urlop ojcowski
Staraniowy

Przydatne placówki

Felietony
Nasi Partnerzy: Międzynarodowa Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki i Promocji Zdrowia Przejdź na stronę IQON
Podmiot odpowiedzialny: International Science and Health Foundation, ul. Kunickiego 10, 30-134 Kraków, tel.: (12) 633 80 57, fax.: (12) 633 80 55