Zmiany w ulgach podatkowych na dzieci i becikowe uzależnione od dochodu

autor: Agata Cygan , 2013-01-24
Zmiany w ulgach podatkowych na dzieci i becikowe uzależnione od dochodu
Nowy rok przynosi zmiany także w kwestii ulg, jakie przysługują rodzicom z tytułu urodzenia dziecka. Nowości dotyczą ulg podatkowych na dzieci oraz becikowego.

Zmiany w ulgach podatkowych na dzieci

Obecnie na każde dziecko rodzice mogą odliczyć 92,67 zł miesięcznie, a wysokość ulgi nie zależy od sytuacji majątkowej rodziny. Dla osób, mających dwoje dzieci, sytuacja w nowym roku się nie zmienia - ulga będzie im przysługiwać bez względu na wysokość dochodów, a więc, tak jak dotychczas, będzie ona wynosić 92,67 zł za każdy miesiąc (co daje 1112,04 zł za 12 miesięcy).

Sytuacja zmienia się na korzyść osób, wychowujących troje lub więcej dzieci. Ulga na trzecie dzieckowzrasta o 50% i miesięczniebędzie wynosić 139,01 zł (co daje 1668,12 zł za 12 miesięcy) bez względu na wysokość uzyskiwanych dochodów. Dzięki temu rodzice z trójką dzieci będą mogli odliczyć od PIT o 556 zł więcej niż obecnie (dzisiaj jest to łącznie 3336,12 zł).Ulga na czwarte i każde kolejne dzieckobędzie wynosićmiesięcznie185,34 zł (co daje 2224,08 złza 12 miesięcy) bez względu na wysokość uzyskiwanych dochodów. Zmieni się także sytuacja rodziców, wychowujących jedno dziecko, w których dochód przekracza 9,3 tys. zł miesięcznie, czyli 112 tys. zł rocznie. Stracą oni zupełnie możliwość uzyskania ulgi podatkowej na swoją pociechę.

Zmiany w PIT (nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) weszły w życie 1 stycznia 2013 r., co oznacza, że ulgi na nowych zasadach będziemy odliczać na początku 2014 roku (a więc rozliczając dochody z roku 2013). W zeznaniu PIT za 2012 rok rozliczamy ulgę jeszcze na dzieci na starych zasadach.

 

Becikowe uzależnione od dochodu

Zmianie ulegają także zasady, dotyczące jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe). Będzie ono uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. Na otrzymanie świadczenia będą mogły liczyć tylko te rodziny, których roczny dochód nie przekroczy kwoty 85 528 zł (czyli miesięcznie poniżej 1922 zł na osobę).

Poza tym, że do wniosku o becikowe należy dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów rodziny, pozostałe zasady jego otrzymywania się nie zmieniają.Osobami, uprawnionymi do otrzymania jednorazowej zapomogi są matka, ojciec, opiekun prawny bądź opiekun faktyczny dziecka.Wysokość becikowego wynosi 1000 zł i w celu jego otrzymania należy przedstawić zaświadczenie, że matka co najmniej od 10.tygodnia ciąży pozostawała pod opieką lekarza. Pisemny wniosek należy złożyć w miejscu, gdzie wypłacane są świadczenia rodzinne, a więc w urzędzie gminy bądź ośrodku pomocy społecznej w ciągu 12 miesięcy od chwili narodzin dziecka. Obowiązuje również nowy, wspólny dla całego kraju wzór wniosku.

 

drukuj poleć artykuł

Serwis Ciążowy.pl ma z założenia charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny. Zamieszczone tu materiały w żadnej mierze nie zastępują profesjonalnej porady medycznej. Przed zastosowaniem się do treści medycznych znajdujących się w naszym serwisie należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.

Wasze komentarze:

Brak komentarzy.

Najpopularniejsze artykuły

Urlop ojcowski
Staraniowy

Przydatne placówki

Felietony
Nasi Partnerzy: Międzynarodowa Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki i Promocji Zdrowia Przejdź na stronę IQON
Podmiot odpowiedzialny: International Science and Health Foundation, ul. Kunickiego 10, 30-134 Kraków, tel.: (12) 633 80 57, fax.: (12) 633 80 55