Poronienie

lek. med. Witold Kłosiński
2009-05-25
Poronienie
Poronienie jest zjawiskiem występującym u kobiet, które w naturalny sposób zachodzą w ciąże, ale z różnych przyczyn nie są w stanie jej donosić do terminu porodu. Jest to również jedna ze składowych definicji niepłodności.

O nawykowych poronieniach mówimy w sytuacji, w której kobieta traci ciąże dwukrotnie lub więcej przed upływem 20. tygodnia ciąży liczonego na podstawie daty ostatniej miesiączki. Nawracające poronienia mogą być wynikiem jednego lub kilku z poniższych czynników:

  •  styl życia
  •  przewlekła choroba
  •  problemy immunologiczne
  •  nieprawidłowości związane z drogami rodnymi (szczególnie nieprawidłowości w budowie anatomicznej macicy)
  •  zaburzenia hormonalne
  •  nieprawidłowości chromosomalne

Styl życia, warunki pracy, status socjoekonomiczny należą do istotnych czynników wywołujących poronienie. Nadużywanie nikotyny, narkotyków czy alkoholu może doprowadzić nie tylko do uszkodzenia płodu, ale również do poronienia. Jeżeli ciężarna narażona jest na czynniki toksyczne i kancerogenne w pracy dość często doprowadza to do poronienia. Również ekspozycja partnera na czynniki toksyczne może w sposób pośredni doprowadzić do poronienia, gdyż powodują one uszkodzenie plemników. Ze względu na zaburzenia hormonalne występujące w zespole policystycznych jajników również może dochodzić do poronienia. Wśród czynników związanych z ogólnym stanem zdrowia ciężarnej do poronienia mogą doprowadzać:

  • choroby tarczycy
  • poważne stany chorobowe serca, wątroby i nerek
  • choroby autoimmunologiczne, w przebiegu, których kobieta wytwarza przeciwciała przeciwko własnym komórkom – np. toczeń rumieniowaty

Po pierwszym samoistnym poronieniu ryzyko kolejnego wzrasta do 24%, po drugim nawykowym poronieniu ryzyko zwiększa się do 26%, a po trzecim do 32%. Poronienia można podzielić na samoistne i sztuczne.

Poronienie sztuczne, zwane również leczniczym jest to sztuczne ukończenie ciąży, najczęściej chirurgiczne. Wskazaniami do takiego postępowania jest zagrożenie życiu lub zdrowia ciężarnej, letalna patologia płodu oraz ciąża będąca wynikiem czynu lubieżnego (gwałtu, kazirodztwa). Według aktualnego stanu prawnego w Polsce przerwanie ciąży nie jest sprzeczne z prawem, jeżeli jest wykonywane w związku z uwzględnieniem aktualnego i przyszłego stanu zdrowia ciężarnej i według wiedzy medycznej wskazane jest celem zniesienia zagrożenia życia, kiedy badanie prenatalne wskazuje na ciężkie i nieodwracalne uszkodzenie płodu, kiedy zachodzi uzasadnione podejrzenie, potwierdzone zaświadczeniem prokuratora, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.

Poronienie samoistne jest utratą ciąży bez udziału czynników zewnętrznych, niezamierzone. Poronienia samoistne dzielimy na niepowikłane poronienia bezgorączkowe, niepowikłane poronienia z temperaturą 38°C oraz na powikłane poronienia gorączkowe. Przyczyny poronień samoistnych można podzielić na te związane z jajem płodowym i te związane z organizmem matki.

Wśród tych pierwszych mówimy o niezdolnych do rozwoju jajach płodowych. Może to być wynikiem anomalii chromosomalnych spowodowanych zaburzeniami podziałów komórkowych podczas dojrzewania zarodka. Wśród czynników uszkadzających jajo płodowe i doprowadzających wtórnie do poronienia wymienić trzeba rtęć, rozpuszczalniki organiczne, promieniowanie jonizujące oraz niektóre leki. Innym czynnikiem związanym z poronieniem samoistnym zależnym od wad jaja płodowego jest zaśniad groniasty.

Wśród przyczyn matczynych podział jest bardziej rozbudowany. Mogą one być związane z narządami płciowymi: niedorozwój macicy, wady macicy, zrosty wewnątrzmaciczne, mięśniaki macicy.

Niewydolność ciałka żółtego powstającego w miejscu pękniętego pęcherzyka, z którego w poprzedzającym cyklu uwolniona została komórka jajowa, odpowiedzialnego za utrzymanie ciąży w pierwszych tygodniach po zapłodnieniu dzięki uwalnianemu progesteronowi.

Choroby zakaźne ciężarnej, przebiegające z wysoką gorączką są kolejną przyczyną poronień. Urazy i wstrząsy psychiczne stanowią silną grupę czynników wywołujących poronienie.

Jeżeli ciężarna przechodzi kolejne poronienia samoistne, może czuć się zagubiona, przerażona, obawiać się o kolejną ciążę. Należy w takich sytuacjach pamiętać, że poronienia nie są wcale rzadką sytuacją i doświadcza ich wiele kobiet. Dodatkowo postęp medycyny ułatwia ograniczenie czynników wywołujących poronienia. Możliwa jest intensywna opieka nad ciężarnymi, u których występuje zwiększone ryzyko utraty ciąży, nawet w okresie całego jej przebiegu i końcowo szczęśliwe rozwiązanie i urodzenie w pełni zdrowego noworodka. 

Serwis Ciążowy.pl ma z założenia charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny. Zamieszczone tu materiały w żadnej mierze nie zastępują profesjonalnej porady medycznej. Przed zastosowaniem się do treści medycznych znajdujących się w naszym serwisie należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.