KONKURS - Bądź piękna na wiosnę!

Redakcja Portalu
2016-03-21
KONKURS - Bądź piękna na wiosnę!

zapraszają do udziału w konkursie „Bądź piękna na wiosnę"

Aby wziąć udział w konkursie:

Napisz krótki wierszyk, fraszkę, w której opowiesz o tym, za co uwielbiasz wiosnę. Być może Wasze wypowiedzi przywołają również prawdziwą wiosnę...

 

Na Twoją odpowiedź czekamy od 21 do 28 marca 2016 roku. 5 najciekawszych wypowiedzi wybranych przez jury nagrodzimy zestawami kosmetyków i interesującą książką!

3 nagrody główne: krem do rąk, tusz do rzęs, eyeliner oraz książka „Doceń siebie" Mirandy Kerr.

2 nagrody pocieszenia: tusz do rzęs, eyeliner i książka „Doceń siebie" Mirandy Kerr.

Nagrody sponsoruje Delia oraz Wydawnictwo IUVI.

Zapraszamy do zabawy na naszym profilu:

Staraniowy.pl- FACEBOOK

Listę zwycięzców opublikujemy 29 marca!

Już teraz weź udział w naszym konkursie. Zapraszamy! Start 21 marca godzina 12:00

Przed udziałem zapoznaj się z Regulaminem.

Regulamin konkursu- Bądź piękna na wiosnę!

§ 1 Informacje ogólne

1. Organizatorem konkursu pod nazwą Bądź piękna na wiosnę! („Konkurs") jest portal Staraniowy.pl z siedzibą w Krakowie, ul. Kunickiego 10, 30-134 Kraków, Delia oraz Wydawnictwo IUVI.

2. Konkurs przeprowadzony zostanie na osi czasu profilu Staraniowy.pl na portalu Facebook. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 21 do 28 marca 2016 roku. W Konkursie mogą wziąć udział zarejestrowani użytkownicy Facebooka.

3. Z udziału w Konkursie są wykluczeni pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

4. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych wypowiedzi- wierszyków, fraszek.

5. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Portalu Staraniowy.pl

§ 2 Terminy

1. Konkurs trwa od 21 marca do 28 marca 2016 r. na profilu Staraniowy.pl na Facebooku.

2. Konkursowe wpisy można dodawać do godz. 18:00 28 marca 2016 r. Wpisy, które zostaną dodane po tym terminie, nie będą brane pod uwagę.

3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 29 marca 2016 r. na łamach Portalu oraz na profilu Staraniowy.pl na Facebooku.

§ 3 Zasady przeprowadzenia Konkursu

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy zapoznać się z regulaminem Konkursu, dostępnym na stronie internetowej http://www.staraniowy.pl. Organizator umieszcza narzędzia internetowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie na Portalu.

2. Uczestnictwo w Konkursie następuje poprzez polubienie profilu Organizatora na Facebooku (Staraniowy.pl ), a następnie napisanie krótkiego wierszyka, fraszki za co lubisz wiosnę w specjalnie przeznaczonym do tego wątku na naszym profilu. Wpis na profilu będzie równoznaczny z wzięciem udziału w Konkursie, dzięki czemu wypowiedź może zostać poddana głosowaniu jury konkursowego.

3. Wypowiedzi zostaną poddane głosowaniu jury konkursowego, składającego się z redakcji portalu Staraniowy.pl oraz przedstawicieli sponsora nagród.

4. Jeden Uczestnik Konkursu może zgłosić jedną odpowiedź konkursową. Wypowiedzi mogą być udzielane wyłącznie w specjalnie przeznaczonym do tego wątku na naszym profilu. Te, które zostaną umieszczone w wątkach niezwiązanych z Konkursem, nie będą brane pod uwagę. Wypowiedzi niezwiązane tematycznie z Konkursem również nie będą brane pod uwagę i mogą zostać usunięte przez moderatora profilu.

5. Wypowiedzi zgłoszone do Konkursu muszą być unikatowymi, oryginalnymi treściami, pochodzącymi od Uczestnika Konkursu, stworzonymi specjalnie na potrzeby Konkursu „." Treści, które nie spełniają tych wymogów, a w szczególności te, które dostępne są już w Internecie, w innych serwisach, będą dyskwalifikowane przez Organizatora. Prawo Organizatora do dyskwalifikacji nie wygasa po rozwiązaniu Konkursu.

6. Prawa autorskie majątkowe do wypowiedzi nadesłanych przez Uczestników Konkursu powinny należeć do Uczestników Konkursu. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora wypowiedzi zgodnie z niniejszym Regulaminem.

7. Głosowanie jury wyłoni 5 najciekawszych wypowiedzi.

8. Organizator Konkursu może wykluczyć Uczestnika, gdy stwierdzi, że Uczestnik ten w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i zasadami fair play wpłynął na wynik Konkursu bądź jeżeli zostanie ustalone, że Uczestnik naruszył postanowienia niniejszego regulaminu, w szczególności podał nieprawdziwe dane osobowe lub wielokrotnie udzielał odpowiedzi na konkursowe pytanie.

§ 4 Nagrody

1. Fundatorem nagród jest Firma Delia Cosmetics oraz Wydawnictwo IUVI.

2. W Konkursie zostanie przyznanych 3 nagrody główne - 3 laureatów otrzyma nagrody w postaci książki: „ Doceń siebie" tuszu do rzęs, eyeliner oraz krem do rąk. 2 osoby otrzymają nagrody pocieszenie w postaci- książki „Doceń siebie", eyeliner, tusz do rzęs.

3. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wyniku Konkursu za pośrednictwem Facebooka. Dodatkowo Organizator opublikuje listę laureatów Konkursu w dniu 22 marca 2016 r. na stronie serwisu.

4. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską na koszt Organizatora na adres pocztowy laureata Konkursu.

5. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

§ 5 Dane osobowe Uczestników

1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zbieranie, przetwarzanie i przekazywanie podmiotom trzecim, współpracującym przy organizacji Konkursu, podanych przez nich danych osobowych celem wykonania zobowiązań Serwisu jako organizatora Konkursu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku.

2. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Uczestnika jedynie w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, w szczególności w celu umożliwienia laureatom realizacji prawa do nagrody w Konkursie.

3. Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

§ 6 Uwagi końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, o czym bezzwłocznie poinformuje Uczestników, umieszczając nową jego wersję na stronie Serwisu www.staraniowy.pl.

2. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu i jest udostępniony wszystkim potencjalnym Uczestnikom Konkursu na stronie Serwisu www.staraniowy.pl.

3. Laureaci konkursu mają 30 dni od dnia ogłoszenia wyników tj. 22 marca na przesłanie swoich danych do korespondencji (adresu, na który ma zostać przesłana nagroda). Jeżeli do dnia 30.03.2016 Organizator konkursu nie otrzyma powyższych danych, nagroda może zostać przekazana, kolejno wybranej osobie, biorącej udział w Konkursie.

Serwis Ciążowy.pl ma z założenia charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny. Zamieszczone tu materiały w żadnej mierze nie zastępują profesjonalnej porady medycznej. Przed zastosowaniem się do treści medycznych znajdujących się w naszym serwisie należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.