Edukacja domowa w polskich warunkach

Agnieszka Kęsek
2018-09-27
Edukacja domowa w polskich warunkach
Edukacja domowa to, jak wskazuje nazwa, nauczanie dziecka w domu (przez rodzica bądź wynajętego nauczyciela czy nauczycieli) poza "oficjalnym" systemem edukacji. Czy jest możliwa w Polsce? A jeśli tak, jakie wymagania należy spełnić by rozpocząć ten proces?

Nauka w domu

Być może nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, ale w Polsce po 1991 roku dopuszczalna jest edukacja domowa dzieci - to znaczy poza szkołą i jej środowiskiem. Dzieci mogą być uczone przez rodzica lub nauczyciela ("guwernera", choć to słowo kojarzy się raczej z ubiegłymi stuleciami) we własnym domu, w warunkach zapewnionych przez opiekunów.

Co ważne, dzieci uczone w domu także podlegają obowiązkowi nauki do ukończenia 18. roku życia. Edukacja domowa to nie "wolna amerykanka", podlega konkretnym zasadom, istnieją wobec niej pewne wymogi. Przede wszystkim - mimo, że będzie uczone tylko w domu, dziecko musi zostać zapisane do konkretnej szkoły. Szkoła nie może z kolei odmówić przyjęcia takiego ucznia.

Jeszcze do niedawna można było pociechę zapisać do dowolnej szkoły w kraju, jednak przy okazji reformy likwidującej gimnazja, zmieniły się także zasady dotyczące edukacji domowej. Obecnie dziecko należy zapisać do szkoły w województwie, w którym jest się zameldowanym.

Formalności związane z edukacją domową

Jakich jeszcze formalności należy dopełnić, by móc przeprowadzić domową edukację dziecka? Oprócz zapisania go do szkoły należy:

  • mieć opinię z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (co niestety jest dość problematyczne ze względu na długie terminy oczekiwania na badanie).
  • wypełnić wniosek o zezwolenie na domową edukację.
  • napisać oświadczenie stanowiące, iż zapewni się dziecku odpowiednie warunki, które umożliwią realizację podstawy programowej nauczania.
  • zobowiązać się do tego, że dziecko będzie przystępowało do egzaminów klasyfikacyjnych po każdym roku szkolnym.
Edukację domową można rozpocząć i zakończyć w dowolnym momencie - nie musi to być początek bądź koniec roku szkolnego. Dziecko otrzymuje także, tak jak rówieśnicy, świadectwo ukończenia każdej klasy (jedyna różnica to brak oceny z zachowania). Wydaje się je na podstawie wspomnianych wyżej egzaminów klasyfikacyjnych.

Ile dzieci uczy się w ten sposób?

W 2017 roku nauczanych w domu było prawie 14 tys. dzieci. Co ważne, to wzrost aż o 26% w stosunku do roku 2016! To jednak w ciąż niewielki odsetek wszystkich uczących się - zaledwie 0,3%. Najwięcej dzieci edukowanych jest domowo na etapie szkoły podstawowej, a najmniej - liceum. Wynika to z faktu, że w późniejszych latach nauki materiał jest już zdecydowanie bardziej obszerny, skomplikowany i różnorodny.

Kluczowy wybór szkoły

W przypadku, kiedy chcemy pociechę kształcić w domu, kluczowy jest, wbrew pozorom, wybór odpowiedniej szkoły. Nie każda placówka podchodzi tak samo do dzieci i rodziców, którzy postawili na edukację domową. Niektóre odbierają to jako zarzut w swoim kierunku. Istnieją jednak szkoły, które bardzo mocno wspierają "homeschooling" i pomagają w nim wręcz rodzicom. Dlatego warto rozejrzeć się i poszukać właśnie takiej placówki.

"Homeschooling" - wady i zalety

Edukacja domowa ma swoje wady i zalety i to od rodziców (i samego dziecka!) zależy, które z nich przeważą. Z pewnością bardzo istotną wadą jest brak możliwości zawierania przyjaźni, znajomości, wchodzenia w relacje z rówieśnikami. Szkoła to zapewnia. To tam dziecko poznaje przyjaciół, przeżywa pierwsze małe konflikty, tworzy własny krąg znajomości.

Poza tym, w domu często brakuje wielu pomocy naukowych, do których ma dostęp szkoła. Jeśli chodzi o najważniejsze zalety, są to z pewnością możliwość indywidualnego podejścia do edukacji dziecka, a także uczenia w nieszablonowy, ciekawy sposób, którego w większości szkół próżno szukać. Co więcej, nauka w domu nie przewiduje prac domowych, dziecko ma więc więcej czasu wolnego.

Serwis Ciążowy.pl ma z założenia charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny. Zamieszczone tu materiały w żadnej mierze nie zastępują profesjonalnej porady medycznej. Przed zastosowaniem się do treści medycznych znajdujących się w naszym serwisie należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.