Kalkulator urlopu macierzyńskiego

Sprawdź wymiar przysługującego Ci urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego!

Nie wiesz ile trwa urlop macierzyński? Ile wynosić będzie urlop rodzicielski po zmianach we wrześniu 2013 roku? Nasz kalkulator urlopu macierzyńskiego pomoże Ci obliczyć wymiar i poda inne ważne dane na temat urlopu przysługującego matce i ojcu dziecka.


Przewidywany termin porodu:

Liczba dzieci urodzonych przy jednym porodzie:

Data rozpoczęcia urlopu:


Urlop macierzyński – do września 2013

Do września 2013 r. urlop macierzyński przysługujący po urodzeniu jednego dziecka to wciąż 20 tygodni. Po urodzeniu bliźniąt matce przysługuje 31 tygodni; w przypadku każdego kolejnego dziecka, wymiar urlopu powiększa się o 2 tygodnie (do 37 tygodni po urodzeniu pięciorga lub więcej dzieci). Co najmniej dwa tygodnie urlopu macierzyńskiego mogą przypadać przed przewidywaną datą porodu.

Fakultatywna część urlopu macierzyńskiego przy urodzeniu jednego dziecka w 2013 roku – wynosi 4 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka i do 6 tygodni w przypadku porodu mnogiego. Ojciec może skorzystać z urlopu macierzyńskiego, gdy matka zrezygnuje z niego co najmniej po 14 tygodniach po porodzie, a także jeśli matka trafi do szpitala (wtedy ojciec może korzystać z części urlopu odpowiadającej okresowi jej pobytu w szpitalu).

Urlop ojcowski jest nieobowiązkowy dla pracownika - ojca i wynosi obecnie 2 tygodnie.


Urlop rodzicielski i dodatkowy macierzyński – od września 2013

Od 1 września 2013 roku w zakresie uprawnień rodzicielskich szykują się korzystne zmiany. Wprowadzona zostanie nowa instytucja - urlopu rodzicielski oraz zmiany w przepisach dotyczących dodatkowego urlopu macierzyńskiego. MPiPS proponuje 20 tygodni urlopu macierzyńskiego, sześć tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego i 26 tygodni urlopu rodzicielskiego.

Łączny wymiar urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego wyniesie 52 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka, natomiast w przypadku porodów mnogich wyniesie od 65 do 71 tygodni, w zależności od liczby dzieci. Urlopy te będą musiały być wykorzystywane bezpośrednio jeden po drugim. Nie będzie zmian w przepisach dotyczących urlopu macierzyńskiego oraz ojcowskiego.

Nowy urlop rodzicielski ma wynosić do 26 tygodni, niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Przysługuje on na równych prawach ojcu i matce. Projekt zakłada możliwość korzystania z urlopu rodzicielskiego jednorazowo albo w częściach - maksymalnie trzech, przypadających bezpośrednio jedna po drugiej, z których żadna nie mogłaby być krótsza niż osiem tygodni. Rodzice mogą się nimi wymieniać między sobą.

Więcej informacji o zmianach w kodeksie pracy związanych z urlopem macierzyńskim można znaleźć w artykule pt. „Urlop rodzicielski w 2013 – zmiany”

Przydatne placówki

Urlop ojcowski
Staraniowy
Nasi Partnerzy: Międzynarodowa Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki i Promocji Zdrowia Przejdź na stronę IQON
Podmiot odpowiedzialny: International Science and Health Foundation, ul. Kunickiego 10, 30-134 Kraków, tel.: (12) 633 80 57, fax.: (12) 633 80 55