Regulamin konkursu „Dlaczego chusta?”

§ 1 Informacje ogólne

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Dlaczego chusta?” („Konkurs”) jest portal Ciążowy.pl z siedzibą w Krakowie, ul. Kunickiego 10, 30-134 Kraków oraz organizatorzy kampanii Kanguromania.

2. Konkurs przeprowadzony zostanie w na forum serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL http://www.ciazowy.pl ("Serwis") w okresie od 29 marca 2010 roku do 16 kwietnia 2010 roku.

3. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie zarejestrowani użytkownicy Serwisu, którzy w formularzach rejestracyjnych umieścili  swoje dane osobowe.

4. Z udziału w Konkursie są wykluczeni pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

5. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie projektu najciekawszych odpowiedzi na pytanie: Dlaczego warto nosić dzieci w chustach?

6. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu.

§ 2 Terminy

1. Konkurs trwa od 29 marca 2010 roku do 16 kwietnia 2010 roku na forum Serwisu.

2. Udzielać odpowiedzi na konkursowe pytanie można do godz. 18:00 16 kwietnia 2010 roku. Odpowiedzi, które zostaną dodane po tym terminie, nie będą brane pod uwagę.

3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 19 kwietnia 2010 roku na stronach Serwisu.

§ 3 Zasady przeprowadzenia Konkursu

1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy zapoznać się z regulaminem Konkursu dostępnym na stronie internetowej Serwisu http://www.ciazowy.pl. Organizator umieszcza narzędzia internetowe niezbędne do wzięcia udziału w konkursie na stronie Serwisu.
      
2. Uczestnictwo w Konkursie następuje poprzez zarejestrowanie się w Serwisie, następnie udzielenie w specjalnie przeznaczonym do tego wątku na forum odpowiedzi na pytanie „Dlaczego warto nosić dzieci w chustach?”. Udzielenie odpowiedzi jest równoznaczne z wzięciem udziału w konkursie, dzięki czemu odpowiedź może zostać poddana głosowaniu jury konkursowego.

3. Odpowiedzi na pytanie „Dlaczego warto nosić dzieci w chustach” zostaną poddane głosowaniu jury konkursowego składającego się z redakcji portalu Ciążowy.pl oraz przedstawicieli sponsora nagród – organizatora kampanii Kanguromania.

4. Jeden uczestnik konkursu może zgłosić jedną odpowiedź konkursową bez względu na to, ile różnych kont posiada w Serwisie. Odpowiedzi na konkursowe pytanie mogą być udzielane wyłącznie w specjalnie przeznaczonym do tego wątku na forum. Odpowiedzi, które zostaną umieszczone w wątkach nie związanych z konkursem, nie będą brane pod uwagę. Odpowiedzi nie związane tematycznie z konkursem również nie będą brane pod uwagę i mogą być usunięte przez moderatora forum.

5. Odpowiedzi zgłoszone do Konkursu muszą być unikatowymi, oryginalnymi treściami, pochodzącymi od uczestnika Konkursu, stworzonymi specjalnie na potrzeby Konkursu „Dlaczego chusta?”. Treści, które nie spełniają tych wymogów, w szczególności te, które dostępne są już w Internecie, w innych Serwisach, będą dyskwalifikowane przez Organizatora. Prawo Organizatora do dyskwalifikacji nie wygasa po rozwiązaniu konkursu.

6. Prawa autorskie majątkowe do odpowiedzi nadesłanych przez uczestników konkursu powinny należeć do uczestników konkursu. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora odpowiedzi zgodnie z niniejszym Regulaminem.

7. Głosowanie jury wyłoni 36 najciekawszych odpowiedzi na pytanie „Dlaczego warto nosić dzieci w chustach?”, a ich autorzy otrzymają nagrody.
  
8. Organizator konkursu może wykluczyć uczestnika, gdy stwierdzi, że uczestnik w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i zasadami fair play wpłynął na wynik konkursu bądź jeżeli zostanie ustalone, że uczestnik naruszył postanowienia niniejszego regulaminu, w szczególności podał nieprawdziwe dane osobowe lub wielokrotnie udzielał odpowiedzi na konkursowe pytanie.

§ 4 Nagrody

1. Fundatorem Nagród jest sponsor konkursu – organizator kampanii Kanguromania.

2. W konkursie zostaną przyznane nagrody główne oraz wyróżnienia:

a) nagrody główne:

  • laureat pierwszego miejsca otrzyma chustę elastyczną Kanguromanii o wartości 189 pln, marki Hoppediz, pochodzącą ze specjalnej, limitowanej edycji.
  • 2 laureatów drugiego miejsca otrzyma możliwość uczestniczenia w szkoleniach z chustonoszenia o wartości 130 pln wraz z pakietem upominków – szkolenia te odbędą się w 15 maja 2010 roku w Krakowie.
  • 10 laureatów trzeciego miejsca otrzyma zestawy kosmetyków Pharmaceris M.

b) wyróżnienia:

  • 23 wyróżnionych laureatów otrzyma bony rabatowe na zakupy w sklepie internetowym Agugu.com.

3. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wyniku Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w e-mailu rejestracyjnym. Dodatkowo Organizator opublikuje listę laureatów Konkursu w dniu 19 kwietnia 2010 roku na stronach Serwisu.

4. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską na koszt Organizatora na adres pocztowy laureata Konkursu.

5. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

§ 5 Dane osobowe uczestników

1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zbieranie, przetwarzanie i przekazywanie podmiotom trzecim, współpracującym przy organizacji Konkursu, podanych przez nich danych osobowych celem wykonania zobowiązań Serwisu jako organizatora Konkursu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku.

2. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Uczestnika jedynie w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, w szczególności w celu umożliwienia laureatom realizacji prawa do nagrody w Konkursie.

3. Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

§ 6 Uwagi końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, o czym bezzwłocznie poinformuje Uczestników, umieszczając nową jego wersję na stronie Serwisu www.ciazowy.pl.

2. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu i jest udostępniony wszystkim potencjalnym Uczestnikom Konkursu na stronie Serwisu www.ciazowy.pl.

Przydatne placówki

Urlop ojcowski
Staraniowy
Felietony
Nasi Partnerzy: Międzynarodowa Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki i Promocji Zdrowia Przejdź na stronę IQON
Podmiot odpowiedzialny: International Science and Health Foundation, ul. Kunickiego 10, 30-134 Kraków, tel.: (12) 633 80 57, fax.: (12) 633 80 55